مسابقات لیگ برتر 1398
-
کل ثبت نام شده ها 643 نفر
کاتا انفرادی
متولدین 1378/01/01 تا 1383/03/31
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
امید -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
19 نفر
1398/11/04 300,000
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
4 نفر
1398/11/04 300,000
;
کــومیــــته
متولدین 1381/01/01 تا 1383/03/31
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
جوانان -- بانوان مثبت کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
94 نفر
1398/11/04 300,000
امید -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
66 نفر
1398/11/04 300,000
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
11 نفر
1398/11/04 300,000
;
سرمربی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
11 نفر
1398/11/04 300,000
;
مربی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
19 نفر
1398/11/04 300,000
;
سرپرست
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
9 نفر
1398/11/04 300,000
;
بدنساز
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
2 نفر
1398/11/04 300,000
;
روانشناس
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/11/04 300,000
;
فیزیوتراپ
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/11/04 300,000
;
دوره باز آموزی سرمربی
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
3 نفر
1398/11/04 1,000,000
;
دوره باز آموزی مربی
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
10 نفر
1398/11/04 1,000,000
;
دوره باز آموزی سرپرست
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/11/04 1,000,000
;

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.