مسابقات لیگ برتر 1398
-
کل ثبت نام شده ها 677 نفر
کاتا انفرادی
متولدین 1378/01/01 تا 1383/03/31
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
امید -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
21 نفر
1398/08/16 300,000
امید -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
27 نفر
1398/08/16 300,000
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
3 نفر
1398/08/16 300,000
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
8 نفر
1398/08/16 300,000
;
کــومیــــته
متولدین 1381/01/01 تا 1383/03/31
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
جوانان -- بانوان مثبت کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
97 نفر
1398/08/16 300,000
جوانان -- آقایان مثبت کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
165 نفر
1398/08/16 300,000
امید -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
67 نفر
1398/08/16 300,000
امید -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
107 نفر
1398/08/16 300,000
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
13 نفر
1398/08/16 300,000
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
21 نفر
1398/08/16 300,000
;
سرمربی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
10 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
19 نفر
1398/08/16 0
;
مربی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
18 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
25 نفر
1398/08/16 0
;
سرپرست
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
8 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
12 نفر
1398/08/16 0
;
بدنساز
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
2 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
3 نفر
1398/08/16 0
;
روانشناس
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
2 نفر
1398/08/16 0
;
فیزیوتراپ
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/08/16 0
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/08/16 0
;
دوره باز آموزی سرمربی
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
3 نفر
1398/08/16 1,000,000
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
15 نفر
1398/08/16 1,000,000
;
دوره باز آموزی مربی
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
10 نفر
1398/08/16 1,000,000
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
13 نفر
1398/08/16 1,000,000
;
دوره باز آموزی سرپرست
متولدین 1300/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
بزرگسالان -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/08/16 1,000,000
بزرگسالان -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
5 نفر
1398/08/16 1,000,000
;

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.