مسابقات مسابقات بین المللی سبک شیتوریو کن شی کان - بانوان و آقایان
-
کل ثبت نام شده ها 1 نفر
کاتا انفرادی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
کلیه رده های سنی -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 100,000
کلیه رده های سنی -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 100,000
;
کاتـــا تیمی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
کلیه رده های سنی -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 300,000
کلیه رده های سنی -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 300,000
;
کــومیــــته
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
کلیه رده های سنی -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
1 نفر
1398/11/09 100,000
کلیه رده های سنی -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 100,000
;
کــومیــــته تیمی
متولدین 1330/01/01 تا 1397/12/29
جنسیت شــــــرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر
کلیه رده های سنی -- بانوان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 300,000
کلیه رده های سنی -- آقایان منفی 0 کیلوگرم
لیست ثبت نام شده ها
0 نفر
1398/11/09 300,000
;

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.