لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30333794 کیمیا یوسفی براردهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
2 30071889 سحر پيغمبرزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
3 30064594 سايدا ايدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
4 30333748 محدثه بهرامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
5 30333589 مرضیه دستنبویی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
6 30333717 حسنا سلیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
7 30160935 مبینا یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
8 30333648 مرضیه اسماعیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
9 30139906 سارا مجدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
10 30161991 مبینا علیپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
11 30333547 زهرا حسینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
12 30160716 لعیا میرشکاری دهکهان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
13 30150329 ستایش حسن پور آهی دشتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
14 30333545 شیرین شمیرانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
15 30333483 سیده شقایق یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
16 30069583 معصومه مهرور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
17 30333282 نفیسه مجردرودبارکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
18 30139916 محدثه کدخدایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
19 30065954 يسنا جعفري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
20 30139927 نيلوفر عليزاده سلاله کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
21 30160805 نیکو حسین نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
22 30323051 روشا برزوی محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
23 30322729 مهدیه اسدی دیو کلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
24 30213247 فاطمه عتابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
25 30150193 حانیه اصغری کلیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
26 30244623 ساحل امیرپناهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
27 30150161 فاطمه محمدیان ایلالی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
28 30322371 مریم قرائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.