لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267720 فاطمه ولیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
2 30333534 مینا دانشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
3 30096101 آیلین قالی بافی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
4 30096040 مهلا آذری خاکستر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
5 30333920 الینا دلیر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
6 30182717 فاطمه بازگیر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
7 30160855 آرمیتا نصیری مقدس کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
8 30321996 هستی قموش رامندی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
9 30265572 شیوا سامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
10 30333807 مطهره غلامی گزاستان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
11 30333643 فاطمه رشیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
12 30071889 سحر پيغمبرزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
13 30064594 سايدا ايدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
14 30333748 محدثه بهرامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
15 30333589 مرضیه دستنبویی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
16 30333717 حسنا سلیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
17 30160935 مبینا یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
18 30333597 یگانه کمال زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
19 30333648 مرضیه اسماعیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
20 30139906 سارا مجدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
21 30161991 مبینا علیپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
22 30333547 زهرا حسینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
23 30160716 لعیا میرشکاری دهکهان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
24 30150329 ستایش حسن پور آهی دشتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
25 30333545 شیرین شمیرانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
26 30333483 سیده شقایق یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
27 30333430 نرجس معماری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
28 30069583 معصومه مهرور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
29 30333282 نفیسه مجردرودبارکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
30 30139916 محدثه کدخدایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
31 30065954 يسنا جعفري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
32 30139927 نيلوفر عليزاده سلاله کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
33 30160805 نیکو حسین نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
34 30323051 روشا برزوی محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
35 30322729 مهدیه اسدی دیو کلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
36 30213247 فاطمه عتابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
37 30150193 حانیه اصغری کلیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
38 30244623 ساحل امیرپناهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
39 30150161 فاطمه محمدیان ایلالی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم
40 30322371 مریم قرائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 42 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.