لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30334119 سیده ستایش هاشمی کرویی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
2 30083038 یگانه زارعان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
3 30334010 مطهره مرادی نسب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
4 30161747 سیده روشنک ارکیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
5 30333936 تارا طاهری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
6 30333935 سپیده نعلبندی سیاه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
7 30160941 فاطمه کرمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
8 30333898 لاریسا بویری پیانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
9 30333603 فاطمه پناهی نسب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
10 30333853 فاطمه قموشی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
11 30333845 فاطمه انصاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
12 30333840 هنگامه منوری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
13 30333838 مریم فموشی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
14 30069220 مبينا جمشيدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
15 30160387 صبا نیک زاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
16 30267555 هانیه مستخدمین کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
17 30265337 مائده عظیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
18 30244659 عسل میزایی حسین آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
19 30245110 یلدا نقی بیرانوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
20 30333757 مونا ریاحی مدوار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
21 30160973 حنانه شکری سیدلر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
22 30333511 فاطمه کرمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
23 30213424 مبینا خوشنویس زارچ کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
24 30300240 بیتا قنبری عدیوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
25 30333402 کوثر رفیعی نسب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
26 30333610 سیده مهدیه سیدپورشکتایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
27 30333548 روژین اسماعیل پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
28 30082961 مهرنگار احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
29 30333317 آزاده کوراوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
30 30333445 مهسا مسلمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
31 30333550 پریا کریمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
32 30052989 اسراء كريمي راد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
33 30095127 مهدیه عباسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
34 30267131 یاسمن رئیسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
35 30072847 مبينا غلامي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
36 30333433 یاسمن بمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
37 30323079 بهاره شایسته فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
38 30060229 زهرا رضازاده زاهدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
39 30096618 کیمیا پرهیزکار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
40 30058073 نگين دريسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
41 30224188 آیدا نادری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
42 30333277 فاطمه فتحیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
43 30333281 دنیا پورسعید کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
44 30323120 فاطمه سادات مصطفوی اردبیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
45 30333254 ثمین مولائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
46 30265769 شادی سلحشورنیا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
47 30161325 زهرا علی زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
48 30244528 پونه سینایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
49 30150182 سیده تهمینه عمادی ولیکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
50 30150188 سیده محبوبه جعفری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
51 30053866 مرجان ملك پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
52 30073903 زهرا سجادي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
53 30322608 ندا کریمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
54 30322731 نیکو درویشی سرخکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
55 30244626 سوگند امیرپناهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
56 30161545 مبینا احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
57 30057008 روژان رهنما کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.