لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30333643 فاطمه رشیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
2 30067186 ريحانه عزيزي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
3 30322726 فاطمه یگانگی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
4 30333707 هلیا امین زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
5 30333761 فاطمه نظری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
6 30073021 بهار حضرت بيگي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
7 30093434 فاطمه بازیار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
8 30333597 یگانه کمال زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
9 30333621 فاطمه غلامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
10 30267065 فاطمه نیکینام کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
11 30192792 زهرا زارع کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
12 30139946 زهرا بابایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
13 30160903 حنانه صالحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
14 30172162 سحر باقر پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
15 30160592 مینو وهاب پور تقی دزج کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
16 30096946 شیما سیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
17 30160572 الیسا سرحدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
18 30161372 مریم جمال زاده قوجه بیگلو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
19 30323201 دیانا اندیکایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
20 30323155 فرحناز شكراني طالعي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
21 30322242 الهام فریدی اسکویی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
22 30266774 سیده سارا پژمان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
23 30150288 کیمیا انداز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
24 30161018 ایلار حسین زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
25 30266294 زهرا زواری بصیر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
26 30244596 یاسمن ربیع زاده هفشجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
27 30322795 پریا شکری بناب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
28 30323027 بهار بختیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
29 30322872 ارمغان احمدي فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
30 30265466 فاطمه چنگائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
31 30072903 رويا اقبالي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
32 30322855 پرنیا سپهوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
33 30063284 فاطمه بداق کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
34 30160774 زیبا بروفه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
35 30067663 حنانه صفري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
36 30097082 فائزه اصغری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
37 30160976 کوثر مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.