لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30095241 صبا دومیرای کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
2 30095203 سحر امیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
3 30266541 معصومه خیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
4 30323182 ستایش حیدری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
5 30069741 پگاه صادقي پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
6 30267327 نیکی نظری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
7 30032203 حانيه بيك کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
8 30333485 زینب فلاح پور گلیردی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
9 30160907 آناهیتا تکلوی نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
10 30160670 حديث مستوفي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
11 30108855 نرگس جعفری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
12 30333729 هانیه وحیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
13 30333653 بهاره آقازاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
14 30333327 محدثه گاوداری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
15 30323010 بهاره اسدالهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
16 30160899 ساغر علی جانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
17 30333588 محدثه نصرتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
18 30071819 مبينا ابرقوئي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
19 30149995 عسل کیا روستا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
20 30082958 مبینا باور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
21 30139946 زهرا بابایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
22 30095664 سما غني زاده نياري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
23 30160955 آیلار بختیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
24 30333542 مریم قبادی قادیکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
25 30055133 فاطمه محمدبيگي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
26 30055057 مهسا خليلي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
27 30160950 نسترن عابدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
28 30333459 فاطمه شهریاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
29 30096621 شیوا مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
30 30333410 ندا افشاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
31 30288589 نازنین نظری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
32 30266224 یکتا شخصی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
33 30333388 الهه فرهنگ دهقان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
34 30333367 محدثه زارع کهن کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
35 30333285 کیمیا قادری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
36 30323166 فاطمه شیخ کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
37 30322242 الهام فریدی اسکویی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
38 30062587 عسل ايده لوئي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
39 30266261 محدثه محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
40 30266758 سعیده نعمتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
41 30333257 زهرا مدرسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
42 30322902 فاطمه ظفرپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
43 30323191 نگین بخشوده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
44 30223917 زهرا مهدوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
45 30323009 مبینا زیودار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
46 30322717 پریا ایزدیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
47 30244455 ساقی افشاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
48 30267457 ستایش فلاح سلوکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
49 30161244 زینب طاهر آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
50 30266177 سید فاطمه کریم پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
51 30160976 کوثر مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.