لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30333544 هلیا احمدی باویل کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
2 30108886 انسیه السادات سید رضائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
3 30161747 سیده روشنک ارکیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
4 30069741 پگاه صادقي پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
5 30068199 متينا حسن زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
6 30213424 مبینا خوشنویس زارچ کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
7 30333851 رضوانه قموشی رامندی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
8 30333837 فاطمه عمادالاسلامی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
9 30333830 مبینا نیکی رشیدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
10 30333643 فاطمه رشیدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
11 30108855 نرگس جعفری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
12 30266821 ویدا سادات میرزادی گوهری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
13 30267777 آنا میرزاپور کلکناری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
14 30139906 سارا مجدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
15 30244625 زهرا مولائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
16 30333503 نرگس برهمند کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
17 30266988 مبینا شعبانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
18 30213473 محدثه حاج حسینی زارچی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
19 30333570 عاطفه مهرعلیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
20 30055058 مبينا لاري زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
21 30056206 فاطمه زارع کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
22 30160825 مهدیه محمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
23 30160491 زینب میرزائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
24 30065958 نيوشا كلاه دوز کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
25 30050251 طناز فاضلي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
26 30322242 الهام فریدی اسکویی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
27 30160921 فاطمه شعبان پورکارنامی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
28 30160863 ملیسا دهقان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
29 30160869 راضیه حسین پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
30 30160875 دنیا صادقی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
31 30094532 فاطمه بخشایشی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
32 30034085 مليكا عزتي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
33 30139927 نيلوفر عليزاده سلاله کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
34 30097974 نازنین نیاکان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
35 30139941 فاطمه منصورزارع کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
36 30160815 نسرین جهانی قادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
37 30244596 یاسمن ربیع زاده هفشجانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
38 30265466 فاطمه چنگائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
39 30322981 یاسمن فیروزی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
40 30322907 پرنیان جوادی ابرقوئی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
41 30322939 زهرا اکبریان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
42 30161324 شیوا امانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
43 30322800 نرجس کهزادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
44 30255255 مبینا پوراسداله کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
45 30160542 ملیکا سلطانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم
46 30057008 روژان رهنما کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.