لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30288669 نعیمه قاسمی نیک کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
2 30109085 مهدیه بیات کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
3 30333762 حدیث اکبری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
4 30096170 مرضیه سادات موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
5 30333543 سنا رادمان(ساکی) کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
6 30058730 مهسا رزمجو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
7 30160857 مه سیما رباطی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
8 30300447 کوثر شکری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
9 30097966 زهرا بزرگ پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
10 30035991 زهرا نورمحمدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
11 30333341 ملیکا مقصودی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
12 30333611 آتوسا جوکار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
13 30267586 ساجده ساجدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
14 30094562 محنا پوراحمديان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
15 30094786 صبا برزگر اروت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
16 30082481 نگار گراوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
17 30071509 ساناز احمدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
18 30063397 فاطمه مهدي زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
19 30094486 آمنه عشایری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
20 30109020 نساء اصغری عطار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
21 30108852 الهه یخکشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
22 30266094 الهه رضاپور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
23 30267463 فاطمه کاظمی احمدآبادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
24 30109092 فاطمه اکبریان گلیردی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
25 30109040 مریم معصومیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
26 30067870 فائزه طوسي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
27 30333370 مبینا شمس آبادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
28 30333348 فاطمه تات هشتیکه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
29 30108823 ماهک نجفی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
30 30094785 کیمیا کیانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
31 30063227 آرينا ايرجي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
32 30266588 مریم میرزایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
33 30062668 سيده سحر اکبرزاده اطاقسرا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
34 30098445 رقیه بنداد کرمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
35 30098300 حانیه محمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
36 30095644 حنانه سیفی دلی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
37 30098640 آرزو رضایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
38 30267304 محدثه رضایی مسجد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
39 30095551 فاطمه غلامی نظرآباد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
40 30093533 ایدا نیکویی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
41 30266892 سایان فتح الهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
42 30062536 مهنا ميرزايي گله کلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
43 30108882 الهه آبخوست کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
44 30047095 شيوا مهرپويان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
45 30067662 فاطمه صفري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
46 30244436 پیمانه دریس دورقی اصل کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
47 30067102 فاطمه كاوياني نسب کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
48 30098305 ریحانه شمس الاهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.