لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30266954 مبینا غنی زاده آقبلاغ کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
2 30333883 معصومه صبوحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
3 30095649 آرزو سعادت خواه چوری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
4 30095330 زینب فتاحی بافقی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
5 30056212 زهرا تشكري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
6 30278520 کیژان رمضانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
7 30095051 فاطمه رنجبر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
8 30333632 زینب سعیدی فر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
9 30267824 سیده مهسا جباری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
10 30333278 نسترن قلی زاده مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
11 30063007 فاطمه ايماني زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
12 30108853 نگین مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
13 30265668 فرانک کیانی شاوندی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
14 30023711 نازنين نگهبان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
15 30267586 ساجده ساجدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
16 30224165 یاسمن محمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
17 30161057 دریا سلیمان زاده سرباز کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
18 30094780 حنانه عبدی آقمشهدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
19 30040190 كوثر نظرزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
20 30094854 نگین مهرپویا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
21 30060422 بتول دهقاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
22 30108860 مبینا تیرگرمقیمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
23 30095687 حدیث کاظم لو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
24 30108662 فاطمه نصریان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
25 30095695 مريم هاشم زاده نورعلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
26 30161979 رویا کریمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
27 30097390 زهرا زارعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
28 30094789 نگین مظفری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
29 30051308 كيميا فاتح چوپانان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
30 30267611 ملیکا رضایی اترآباد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
31 30062135 فاطمه زهرا صولتي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
32 30060231 غزاله عابدين زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
33 30094620 فائزه قلی پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
34 30266302 مهشاد فلاخیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
35 30053867 تينا نصيري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
36 30108957 نگین محمودی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
37 30097854 زهرا آهنگرانی فراهانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
38 30108980 سارا دهقان چاچکامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
39 30267411 فاطمه رزم دیده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
40 30108851 شکیلا شجاعی فر لقانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
41 30108877 صدیقه صادقی رودباری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
42 30322355 نگین پارسا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
43 30322471 فاطمه احمدزاده راد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.