لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30161837 راحله زمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
2 30267093 فاطمه حسینخانی جواران کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
3 30034418 نگين مهديون کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
4 30244591 سیده مهدیه جعفری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
5 30095575 نگین بهرامی بختیاروند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
6 30046961 ترنم درفشي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
7 30322012 فاطمه تقی زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
8 30050782 ستايش صفري تیلمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
9 30109143 فاطمه اندایش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
10 30333587 سوگند چهل حصاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
11 30063522 سيده فاطمه شجاعي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
12 30038067 اسماء كريمي راد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
13 30095133 صبا اسمعیل زاده باروق کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
14 30070095 مينا اميني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
15 30070424 فاطمه نكوآمال کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
16 30333447 زهرا دهقان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
17 30094293 زینب نوربخش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
18 30098297 مهدیس امیری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
19 30266098 الناز ایزدپناه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
20 30108870 زهرا بابائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
21 30234297 بیتا حبیبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
22 30098507 سارینا عسگزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
23 30266804 شیدا افکار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
24 30020311 ريحانه نصرتي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
25 30094505 شیدا همتی هزاوه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
26 30067071 هانيه جعفري مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
27 30055542 فاطمه الزهرا جان زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
28 30072969 كوثر مراديان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
29 30094750 فاطمه مبینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
30 30161544 زهرا عرب زاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
31 30060409 نفيسه عبدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.