لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30038034 زهرا الفتي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
2 30109263 زهرا سیاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
3 30333925 مریم قربانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
4 30109132 فاطمه صیادجو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
5 30095456 نسترن سید دین خواه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
6 30266859 هانیه اسدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
7 30094975 هستي غضنفري گوغري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
8 30160388 مهنا حمیدیان آهنگر کلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
9 30095478 هستی کرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
10 30095479 صدف لرستانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
11 30109136 مهسا فتحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
12 30108845 بیتا کرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
13 30072846 عسل شريفي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
14 30050781 كوثر جندقي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
15 30059320 پرستو ساجدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
16 30161790 سبا خانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
17 30094859 ثنا نگهدار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
18 30323152 تينا مهدوي نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
19 30053280 هانيه بدري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
20 30072848 فاطمه پيغمبرزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
21 30109057 سیده لیلا عباسیان گلیردی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
22 30267334 زهرا جهانگرد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
23 30234270 عاطفه خسروی جزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
24 30234277 معصومه ایزدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
25 30234276 مهدیه ایزدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
26 30098451 ثمین زمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
27 30333312 بیتا مدنی قره لر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
28 30094367 معصومه مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
29 30069084 سارا لطفي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
30 30267685 ستایش آزادبخت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
31 30067219 زينب يعقوب پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
32 30034492 هانيه كريمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
33 30266548 هانيه كريمى کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
34 30033804 عاطفه بيرانوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
35 30160778 كوثر فضلي پور خيلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
36 30055536 تارا رحمت الهي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
37 30095039 آرزو عوض آقائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
38 30265722 هستی سپهوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
39 30094775 زینب رنجبر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.