لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30333781 مریم صدیق کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
2 30098074 ;کیمیا بیرقی احمد اباد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
3 30098043 ملیکا بیرقی احمد آباد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
4 30034418 نگين مهديون کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
5 30267560 نگار نجاتی زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
6 30098216 رضوان بهمنی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
7 30333562 ساجده اسرار کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
8 30119370 رقیه رحیم آبادی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
9 30062896 زهرا سرداري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
10 30040701 نگين ابراهيمي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
11 30095261 مونا ابراهیمی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
12 30333606 محدثه حاتمی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
13 30041054 عسل ولي ني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
14 30213481 کیانا عزیزی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
15 30119297 زینب شیخ حسن ارباب کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
16 30094540 فاطمه فراهانی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
17 30119317 بیتا بتوئی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
18 30042544 تينا شعباني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
19 30095099 حنانه علی زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
20 30266650 فاطمه رستمی زاده باقرآباد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
21 30119294 سپیده امینی صومعه کبودین کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
22 30057980 گلناز شاهزيدي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
23 30057979 يگانه شهپري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
24 30098451 ثمین زمانی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
25 30119341 ستاره خاکپور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
26 30266588 مریم میرزایی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
27 30056926 زينب السادات حسيني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
28 30098500 عاطفه رستمی معتمد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
29 30098313 هدیه سادات موسوی میاندشتی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
30 30265578 سیده کیمیا جلالی پروین کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
31 30098563 فائزه برومند کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
32 30109031 شقایق حق بین گله پردسری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
33 30108962 آتنا گرامی پور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
34 30067644 مائده مكاري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.