لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30071300 علي خمر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
2 30058634 اميرحسين بديعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
3 30311318 امیرعباس اکابری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
4 30311689 محمدجواد اکبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
5 30072611 علي اصغر پورقنبر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
6 30266223 سید محمد امین صالحی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
7 30096707 محمدمهدی مشایخ صالحانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
8 30096843 علی اکبر رمضانپور حاج ابراهیم دهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
9 30311809 علی نجفی کرسامی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
10 30097176 حمیدرضا مهدی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
11 30096640 سبحان براری اطاقسرا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
12 30064364 عليرضا اميني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
13 30070959 ابوالفضل براري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
14 30097208 عرفان رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
15 30139920 محمد حسين زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
16 30311673 علیرضا اختری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
17 30097110 آیدین علیزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
18 30094571 ابوالفضل کرمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
19 30333709 مجتبی رضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
20 30096534 مرتضی ملکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
21 30333694 محمدرضا فصیحی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
22 30301307 متین درزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
23 30193015 محمدسعید سعادتمندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
24 30311651 سعید محتشم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
25 30097177 نیما یادگار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
26 30311552 نیما عارفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
27 30182304 محمدرضا خانی کوچکسرائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
28 30096901 محمد پارسا فرامرزی کامرانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
29 30095102 مجتبی پیوندی نژاد مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
30 30097707 علی اسماعیل زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
31 30097216 محمدمهدی سالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
32 30097802 مازیار حبیب پور کارسیدان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
33 30267080 محمد جواد پوررودخانه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
34 30095090 محمد حسن نعمت اللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
35 30097114 متین اسماعیلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
36 30267003 امیرمحمد شریفی سندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
37 30093680 محمدرضا سواری دهقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
38 30266877 امین حبیب اله زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
39 30311640 ماهان داداشی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
40 30096799 محمد حسین خلیلی اواتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
41 30097668 محمدرضا ترابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
42 30097004 مصطفی پورحسنی جفرودی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
43 30299880 مهدی اسرافی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
44 30097206 علی اصغر حیدری فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
45 30096850 سپهر عربی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
46 30311418 دانیال یارکه سلخوری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
47 30097185 علیرضا اسکندری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
48 30311675 یاسین خورسند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
49 30311446 احمدرضا رستمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
50 30333352 سیدمحمد بهدست کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
51 30060798 مهدي بزرگمهر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
52 30097753 عادل آذرنیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
53 30311766 سیاوش یار احمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
54 30129721 محمدرسول پیراسته کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
55 30097072 محمدامین رستمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
56 30266984 امیر حسین بمان زاده گاوافشاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
57 30322074 امیر آریا علافی اسکویی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
58 30266719 امیرحسین محمدپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
59 30096905 محمد حسنیان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
60 30265974 اشکان غلام زاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
61 30095420 علی محمد مهرافروز فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.