لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30266741 علیرضا حیدریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
2 30096732 معراج محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
3 30097479 حمیدرضا آژده نیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
4 30096968 پوریا فولادی تالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
5 30108748 امیر دلیر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
6 30311820 ابوالفضل سالاریه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
7 30267077 ابوالفضل سیوندی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
8 30333634 امی مهدی اکبرپور نوشری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
9 30129553 رضا براهوئی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
10 30265920 رضا عاشقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
11 30311652 بنیامین ابراهیم زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
12 30265383 شایان فولادپنجه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
13 30161165 متین یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
14 30311582 ابوالفضل کریمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
15 30311692 پوریا شفیعی میاندهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
16 30096658 علیرضا شهگل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
17 30097306 راميار ولي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
18 30097731 پدرام اسدی فر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
19 30096802 مهدی قادری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
20 30096817 محمدرضا گنجزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
21 30097018 سینا رحمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
22 30266811 مهدی اکبری نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
23 30096801 امیررضا موسوی انباستق کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
24 30150227 محمد حسین شیرصفت کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
25 30311577 عرفان دهقانی محمودآبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
26 30051503 محمد جواد نصاران زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.