لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30265493 سپهر دارابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
2 30097623 محمد سعیدی آزاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
3 30333933 آریا حسن زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
4 30213314 علي عربي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
5 30065965 علي ابراهيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
6 30333897 مانی بوربوری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
7 30097611 ابوالفضل نعمتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
8 30311861 عرفان ستاری فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
9 30095710 سید مبین سادات صدیقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
10 30097223 مانی زارعی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
11 30097319 سجاد اسلامي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
12 30266741 علیرضا حیدریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
13 30096732 معراج محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
14 30097479 حمیدرضا آژده نیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
15 30096968 پوریا فولادی تالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
16 30108748 امیر دلیر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
17 30311820 ابوالفضل سالاریه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
18 30267077 ابوالفضل سیوندی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
19 30333634 امی مهدی اکبرپور نوشری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
20 30129553 رضا براهوئی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
21 30265920 رضا عاشقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
22 30311652 بنیامین ابراهیم زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
23 30265383 شایان فولادپنجه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
24 30161165 متین یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
25 30311692 پوریا شفیعی میاندهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
26 30265463 پویا علی مردانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
27 30096658 علیرضا شهگل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
28 30097306 راميار ولي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
29 30097731 پدرام اسدی فر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
30 30096802 مهدی قادری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
31 30096817 محمدرضا گنجزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
32 30097018 سینا رحمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
33 30096801 امیررضا موسوی انباستق کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
34 30150227 محمد حسین شیرصفت کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
35 30311577 عرفان دهقانی محمودآبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
36 30051503 محمد جواد نصاران زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.