لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30097852 مهیار مرادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
2 30097317 ابوالفضل نوری صنمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
3 30097272 صادق زارع پایین کولائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
4 30096885 امیرحسین رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
5 30096246 محمدمهدی حاجی میرزائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
6 30267256 شروین فخیمی حسنحانلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
7 30097183 امیر محمد رجبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
8 30266653 احد اسدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
9 30160347 ابوالفضل اسدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
10 30311441 محمد رضا محمد خانلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
11 30097232 محمد احسني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
12 30311386 رضا گنجی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
13 30095063 امیر غضنفری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.