لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30035496 ابوالفضل عسكري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
2 30093801 امید عظیم زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
3 30311712 امیر محمد آمری اختیار آبادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
4 30333764 امیر رضا کرمی قزلجه کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
5 30059247 محمد ميلاد داودآبادي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
6 30062714 ميلاد ملك پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
7 30097758 محمد شریعتی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
8 30097691 ابوالفضل شیخ شعاعی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
9 30097168 مهران افخمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
10 30311617 احمد گلشادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
11 30323025 محمد جواد دره زرشکی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
12 30046790 مهدي محمد پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
13 30096990 حسین کاویانی گهرویی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
14 30193025 امیرحسین فصیحیانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
15 30097221 دنیال فتحی گله کلایی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
16 30097207 فردین یوسفی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
17 30059250 محمد حسين سليماني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
18 30267409 محمد فرقانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
19 30054683 متين محمدي یکتا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
20 30096928 امیرمهدی نجات چتری کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
21 30059799 پوريا محمدخواه کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
22 30160449 مهدی اسماعیلی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
23 30096982 اشکان رحیمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
24 30096980 آکام خندانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
25 30065213 محمدحسين علامي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
26 30266398 متین احمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
27 30129468 باربد خدادادی نیا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
28 30040851 اميرحسن معين الديني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
29 30096905 محمد حسنیان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
30 30097160 امیر مهدی قلعه نویی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم
31 30108909 محمد شفیع زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.