لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30311772 ابوالفضل شعبانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
2 30278139 محمدامین ملکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
3 30267297 ابولفضل عباسی قلعه نو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
4 30334081 محمد امین عزیزی فیلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
5 30095334 محسن ریاحی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
6 30056943 مهران افشار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
7 30098565 عليرضا رجبي خانقاهي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
8 30095841 هیوا عزیز نجات کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
9 30098567 محمدرضا پرتو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
10 30109252 مجید حسینعلی قصاب کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
11 30067971 عليرضا منافي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
12 30097610 محمد حسین بابایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
13 30109037 مرتضی کریمی حکایه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
14 30066312 حسن دولي خاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
15 30095372 سهیل بابایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
16 30322461 علیرضا حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
17 30095364 امیرحسین زینلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
18 30109065 علی زینلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
19 30044870 امير حسين عليپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
20 30333824 سعید مافی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
21 30057126 محمد زارعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
22 30333834 امین نوروزی صفت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
23 30094619 محمدنبی عباسی پلگ آباد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
24 30031367 امين رضا شاهويي زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
25 30097684 علی غلامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
26 30095359 پوریا تنگدویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
27 30095613 رضا بشارتی کیا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
28 30160790 پوریا اقدسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
29 30109135 محمدرضا اسمعیلی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
30 30071613 يزدان حسيني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
31 30097819 علی آقانقی دهقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
32 30097644 احمد حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
33 30059988 رادمهر صوفي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
34 30094947 هانی جمشیدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
35 30021078 شاهرخ نجفي رستاقي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
36 30096911 علی حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
37 30129510 نورالله غفوری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
38 30094254 ارمین نقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
39 30071419 محمد امين آوي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
40 30108925 معین پسندیده قادیکلایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
41 30108928 علیرضا رمضانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
42 30267190 محمدامین صالح کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
43 30094543 علیرضا قموشی رامندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
44 30161304 سینا کیانی زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
45 30333650 علیرضا محمد خانلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
46 30044453 محمد اعتمادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
47 30322948 امیرحسین نوراللهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
48 30265738 امیر حسین برزگری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
49 30095855 امیرحسین فرجی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
50 30094768 محمد خسروبیگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
51 30266104 محمد احمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
52 30333530 محمدرضا میرخالق داد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
53 30266699 امیرحسین افشاری زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
54 30066714 عرفان شجاعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
55 30097463 علی همتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
56 30096977 رضا تقی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
57 30096898 امیرحسین ایران منش کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
58 30095828 محمدحسین ورمزیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
59 30266953 مهران سیف الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
60 30333441 سینا جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
61 30028458 حسين اصغري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
62 30095163 امیر حسین حسن نیای دیلمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
63 30097266 ابوالفضل صفری مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
64 30095247 عرشیا روح الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
65 30045519 فردين قادرپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
66 30129408 خشایار اژدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
67 30055831 محمد محراب قنبري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
68 30108868 اسماعیل منفرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
69 30266811 مهدی اکبری نژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
70 30096734 محمد حسين قاسمي پير بلوطي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
71 30322990 محمدجواد حق شناس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
72 30160345 عباس کاوری زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
73 30160773 دانیال علی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
74 30245098 پوریا حجازی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
75 30059987 فرزام ناصري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
76 30097356 سروش اربابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
77 30265907 امیرحسین آرمده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.