لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30095359 پوریا تنگدویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
2 30095613 رضا بشارتی کیا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
3 30160790 پوریا اقدسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
4 30109135 محمدرضا اسمعیلی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
5 30071613 يزدان حسيني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
6 30097819 علی آقانقی دهقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
7 30097644 احمد حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
8 30059988 رادمهر صوفي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
9 30094947 هانی جمشیدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
10 30021078 شاهرخ نجفي رستاقي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
11 30096911 علی حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
12 30129510 نورالله غفوری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
13 30094254 ارمین نقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
14 30071419 محمد امين آوي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
15 30108925 معین پسندیده قادیکلایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
16 30108928 علیرضا رمضانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
17 30267190 محمدامین صالح کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
18 30094543 علیرضا قموشی رامندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
19 30161304 سینا کیانی زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
20 30333650 علیرضا محمد خانلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
21 30044453 محمد اعتمادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
22 30322948 امیرحسین نوراللهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
23 30265738 امیر حسین برزگری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
24 30095855 امیرحسین فرجی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
25 30094768 محمد خسروبیگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
26 30266104 محمد احمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
27 30333530 محمدرضا میرخالق داد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
28 30266699 امیرحسین افشاری زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
29 30066714 عرفان شجاعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
30 30097463 علی همتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
31 30096977 رضا تقی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
32 30096898 امیرحسین ایران منش کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
33 30095828 محمدحسین ورمزیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
34 30266953 مهران سیف الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
35 30333441 سینا جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
36 30028458 حسين اصغري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
37 30095163 امیر حسین حسن نیای دیلمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
38 30097266 ابوالفضل صفری مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
39 30095247 عرشیا روح الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
40 30045519 فردين قادرپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
41 30129408 خشایار اژدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
42 30055831 محمد محراب قنبري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
43 30108868 اسماعیل منفرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
44 30096734 محمد حسين قاسمي پير بلوطي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
45 30322990 محمدجواد حق شناس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
46 30160345 عباس کاوری زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
47 30160773 دانیال علی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
48 30245098 پوریا حجازی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
49 30059987 فرزام ناصري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
50 30097356 سروش اربابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
51 30265907 امیرحسین آرمده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.