لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30334115 محمد کریمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
2 30108912 علی قهرمانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
3 30267445 امیر رضا ذکایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
4 30054673 حسين خدري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
5 30333934 علی فصیحی رامندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
6 30108659 محمد حسین مهدیون کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
7 30094622 مهدی رضا زاده قموشی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
8 30095361 معین زمانیان قربانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
9 30108675 علیرضا حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
10 30098511 امیرحسین خلیفه قلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
11 30267011 علی رضائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
12 30051382 سعيد رمضاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
13 30265814 سید سجاد اعرابی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
14 30056944 مهدي مهرورزان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
15 30097865 امیر آصفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
16 30323032 سینا همتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
17 30266908 امیرفرهنگ بریجانی کروائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
18 30055834 حميدرضا بهادري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
19 30108704 مهدی علیزاده اجرلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
20 30095609 عرشیا فیض کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
21 30059119 عليرضا حبيبي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
22 30267083 جواد جمال کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
23 30129570 امیرمحمد بختیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
24 30109042 فرهام محمود پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
25 30160999 شایان بولحسنی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
26 30333626 علی سلطانیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
27 30266754 رضا نیکبخت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
28 30054378 علي مينايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
29 30054763 آراد ترابي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
30 30096665 محمدمهدی سلطانی والا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
31 30265766 امیررضا درگه بند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
32 30098078 حسام برخورداری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
33 30109271 شهاب سایه بان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
34 30073685 عليرضا باقري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
35 30063945 مهدي پاشاپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
36 30333442 محمد دشتبان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
37 30266736 سيد امير حسين ساجد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
38 30161451 رضا جمالی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
39 30098179 محمدحسین حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
40 30095501 سجاد دهقانی محمود آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
41 30095201 امیرحسین رجبی حسن سرایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
42 30150041 محمد طاها حساس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
43 30095180 سید سچاد حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
44 30023594 علي رضا زند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.