لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30071444 اميدرضا عباس زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
2 30278230 مهدی شهرزاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
3 30108930 میرآریا گل محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
4 30064744 حسين محمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
5 30053389 ابوالفضل عبادي پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
6 30266438 مهدی محمدی ماتک کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
7 30097346 نوید شریف زاده کامل کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
8 30095769 فرهان زارعی دودجی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
9 30333886 امیرحسین فیروزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
10 30059635 نويد عشقي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
11 30267526 امیر حسین قربانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
12 30129546 محمد شاکویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
13 30064365 مهدي بابايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
14 30095030 محمد نیک اندیش کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
15 30129494 امیرحسین صمصامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
16 30046786 محمد صالح فارسي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
17 30095232 مهدی عباس زاده سورمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
18 30161455 محمدرضا یحیی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
19 30161307 نوید رنجبرورندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
20 30108663 محمد رضا جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
21 30161301 محمدرضا مسلمی ورکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
22 30139891 ماهان آتش پوش کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
23 30161429 محمدمهدی گراییلی افرا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
24 30108931 آیدین یعقوبی آرو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
25 30095852 محمد حسین داود آبادی فراهانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
26 30055842 فريد معصومي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
27 30096664 مهدی نوروزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
28 30096607 پارسا اران کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
29 30097776 امیررضا محسنی فر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
30 30333514 سبحان کلانتری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
31 30096999 امیرحسین بابایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
32 30095835 میلاد غلامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
33 30094336 کورش زیگلری بیک کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
34 30096871 امیرحسین شهبازی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
35 30095004 علیرضا رضایتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
36 30323042 مهدی محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
37 30160654 رامین رستمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
38 30322862 علی اثنا عشری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
39 30095141 مهدی شفیعی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
40 30161146 زانيار اوليائي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
41 30095582 امیر محمد نوروزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.