لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30334138 مرتضی جبله کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
2 30267044 امیرحسین بیگدلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
3 30109217 علی محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
4 30098585 مهیار میرزائیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
5 30333919 سید محسن حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
6 30266985 مهزیار مرادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
7 30097626 امیر عباس عجلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
8 30083237 سامان اولادی سلخوری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
9 30129561 سینا طاهرکردی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
10 30067915 محمود نعمتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
11 30071901 احمد رضا قمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
12 30095342 محمدمهدی مهاجری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
13 30094684 علیرضا اباذری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
14 30062845 سيد ابوالفضل عمراني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
15 30265744 میر احسان حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
16 30044966 امير رضا آروين اصل کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
17 30108829 علی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
18 30098469 محسن فرهادی نژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
19 30333440 ابوالفضل جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
20 30129448 محمدتقی نمازی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
21 30096657 مهدی عباسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
22 30097135 علی توکلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
23 30098599 سیدطاها حسینی دوآبی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم
24 30095257 امیر اسلامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 76 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.