لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30265825 مهدی زندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
2 30129506 احمدرضا رضاکوده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
3 30062753 محمد جواد باراني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
4 30053170 محسن صفرنژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
5 30097246 احمد قائدي واناني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
6 30095666 سید عماد سهرابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
7 30182663 مجتبی پزشکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
8 30098543 سید یوسف شاطرزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
9 30061122 پويا قاسمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
10 30069402 بهروز محمدخاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
11 30266613 ابوالفضل یزدانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
12 30063260 ارشاد احمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
13 30095210 مهدی گنج زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
14 30056359 دانيال رفعت زمين کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
15 30073683 اميرمحمد كشاورز زمانیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
16 30097655 محمد سینا عبدالحسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.