لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30097622 محمد امین اجاقلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
2 30067414 دانيال عليجاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
3 30054677 اميرحسين گل بهار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
4 30267362 محمد برون کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
5 30108871 محمدهادی طاهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
6 30333910 امیر سجاد ایزدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
7 30095778 محمدرضا ماهیشکار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
8 30265825 مهدی زندی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
9 30129506 احمدرضا رضاکوده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
10 30062753 محمد جواد باراني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
11 30053170 محسن صفرنژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
12 30097246 احمد قائدي واناني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
13 30095666 سید عماد سهرابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
14 30182663 مجتبی پزشکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
15 30098543 سید یوسف شاطرزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
16 30061122 پويا قاسمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
17 30069402 بهروز محمدخاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
18 30266613 ابوالفضل یزدانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
19 30063260 ارشاد احمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
20 30095210 مهدی گنج زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
21 30056359 دانيال رفعت زمين کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
22 30073683 اميرمحمد كشاورز زمانیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
23 30097655 محمد سینا عبدالحسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.