لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30000188 3 3 کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
2 30093444 سيد مهدي كاظمي زاد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
3 30063745 اميرحسين واديدار کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
4 30063092 مهدي عزيزپوريان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
5 30064694 احمد رضا محمودي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
6 30054688 سيد مجيد وکيلي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
7 30096340 امیررضا باقری جوشقانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
8 30051368 اميررضا كاشي پزها کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
9 30094896 امیر حسین پناهی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
10 30094897 امیر رضا عزیزی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
11 30058923 كارن شفائي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
12 30094894 پویا فرزانه کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
13 30095082 سید حسن کوهبنانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
14 30035498 محمدحسين مهدي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
15 30066278 محمد ماهان قلي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
16 30062717 مهدي عبداله زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
17 30172215 محمد صدرا شیدزی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
18 30160574 مهدی شاهین کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
19 30024877 اميرحسين نوري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
20 30065277 محمدحسين امامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
21 30108916 حسین شفیعی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
22 30098348 امیرحسین خاکپور ملکی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
23 30095870 مهدی کیانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
24 30095950 اشکان حسین پور عطارباشی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
25 30095913 رضا گرامی حسین آباد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
26 30095862 علیرضا رجبی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
27 30051618 حسين عابدي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
28 30161238 دیار محمدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
29 30098393 متین زارع کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
30 30094617 مهدی فراهانی فرد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
31 30265576 محمد علی کشاورز مویدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
32 30031013 عليرضا عليزاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
33 30097133 سینا احمدیان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.