لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30095082 سید حسن کوهبنانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
2 30035498 محمدحسين مهدي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
3 30066278 محمد ماهان قلي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
4 30062717 مهدي عبداله زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
5 30172215 محمد صدرا شیدزی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
6 30160574 مهدی شاهین کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
7 30024877 اميرحسين نوري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
8 30065277 محمدحسين امامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
9 30108916 حسین شفیعی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
10 30098348 امیرحسین خاکپور ملکی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
11 30095870 مهدی کیانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
12 30095950 اشکان حسین پور عطارباشی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
13 30095913 رضا گرامی حسین آباد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
14 30095862 علیرضا رجبی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
15 30051618 حسين عابدي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
16 30161238 دیار محمدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
17 30098393 متین زارع کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
18 30094617 مهدی فراهانی فرد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
19 30265576 محمد علی کشاورز مویدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
20 30031013 عليرضا عليزاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
21 30097133 سینا احمدیان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.