لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30030369 امين آلبوغبش کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
2 30400030 محمد کاوسی مفرد کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
3 30047232 محمد محمدي رهیزی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
4 30038334 رضا صحرائي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
5 30399775 محسن بانژاد کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
6 30065835 اميد جعفري کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
7 30019002 سجاد سارابيگي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
8 30399998 علیرضا اسماعیلی دیزگاه کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
9 30039275 امير رحيمي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
10 30399991 افشین ندری کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
11 30047951 محمدرضا فيضي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
12 30064012 سيداميررضا محمدي موسوي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
13 30311993 عبدالرحیم افراز کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
14 30019026 هاشم قرباني کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
15 30046227 محمد قرباني کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
16 30192904 مرتضی خدابنده لو کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
17 30057305 صدرالدين امين عشايري کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
18 30399974 شهاب شعبانزاده کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
19 30399978 گل آقا موسوی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
20 30300439 احمد تاتار کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
21 30300079 فرشید علی زاده کابدول کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
22 30039765 اشكان عيني جلال کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
23 30049895 مقداد كربلايي زاده کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
24 30005813 محمد آقامحمدي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
25 30070113 ميلاد پورجعفري کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
26 30399922 سجاد فرحمند کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
27 30399884 مهدی کوشکی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
28 30160393 یاسر جهانبخشی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
29 30082861 سینا نوری کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
30 30355382 صمصام دوستانی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
31 30399751 محمدحسن البوغبیش کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
32 30043578 سعيد عظيمي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
33 30399819 آرش شکراله نژاد کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
34 30399788 محمد امین سلیمانی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
35 30066250 قاسم تاراج کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
36 30027066 فرامرز گراوند کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
37 30399784 حسین جهانبخشی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
38 30300223 محمد حسین طاهری مفتح کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
39 30399764 نوید قربانی کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
40 30389658 مسعود آزاد کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
41 30060018 اکبر کشتگر کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
42 30043061 شايان حسين پور کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
43 30160354 يوسف دولتشاه کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
44 30071711 رضا سليمي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
45 30010324 امير ايزدي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
46 30071729 حمزه حسن پور کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
47 30399670 علیرضا حسن زاده کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
48 30072104 محمد صادق قنبري کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
49 30034878 مجيد رمضاني کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
50 30096833 علیرضا حاجی خواجه لو کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم
51 30007149 اميد محبي کــومیــــته بزرگسالان -- آقایان -- منفی 65 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.