لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30160909 سوسن حقی نشرودکلی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
2 30182352 شقایق مظاهری نصر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
3 30267812 مهسا صافي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
4 30203040 محدثه کرمی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
5 30267806 لیلا قهرمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
6 30267805 زهرا قهرمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
7 30267777 آنا میرزاپور کلکناری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
8 30266282 راضیه ولی مهر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
9 30068952 كيميا محمودي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
10 30161837 راحله زمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
11 30109202 مریم عبدلی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
12 30267722 رقیه مسافر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
13 30060329 زهرا برزگر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
14 30267447 فاطمه کریم زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
15 30266677 مهسا شایگان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
16 30070584 مهديه فلاح کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
17 30267699 محدثه طهماسبی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
18 30267471 فاطمه امجدیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
19 30160921 فاطمه شعبان پورکارنامی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
20 30267674 متینا حسن زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
21 30245028 مهلا سادات باقری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
22 30161844 زهرا رستگار کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
23 30161821 لیلا رحیمی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
24 30108906 نادیا شعبان پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
25 30267614 نگین پرستش کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
26 30266903 هانیه سلامات کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
27 30267553 معصومه احمدی طیفکانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
28 30267608 حنانه نیکنام کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
29 30267595 سیده بتول حسینیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
30 30161046 معصومه رحیمی زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
31 30029685 فاطمه عزيزي صدر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
32 30108855 نرگس جعفری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
33 30160513 شکیلا باقری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
34 30267429 پریسا احمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
35 30267531 مهدیه احمدی کلپاشا کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
36 30043116 فائزه ميري کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
37 30224084 بیتا مهریزی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
38 30224086 سحر علایی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
39 30224087 مانا علایی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
40 30192772 نادیا محمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
41 30244596 یاسمن ربیع زاده هفشجانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
42 30065374 ندا براتي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
43 30267337 آنیتا محمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
44 30161038 عهدیه یوسفی قهی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
45 30093501 فاطمه گلکار کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
46 30095481 غزل ایوانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
47 30095480 عسل ایوانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
48 30093478 فرحناز تیموری جروکانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
49 30267378 آیدا اصلان زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
50 30039941 پرنيا نوروزي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
51 30072237 سارينا ستاري کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
52 30267371 یاسمین شجاعی هیکوئی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
53 30267249 فاطمه مددی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
54 30267298 مهلا سعیدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
55 30213384 سیده فاطمه موسوی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
56 30213382 سیده نرگس موسوی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
57 30266972 سارا افروزیان آذر کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
58 30095536 یگانه رحیمی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
59 30267301 مبینا سادات نیک زاد لاریجانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
60 30045739 ريحانه نوروزي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
61 30267285 ریحانه سلیمان زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
62 30095264 شیما براتی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
63 30098034 انسیه سطوت کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
64 30267278 فاطمه میرزائی بنفش تپه کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
65 30096224 شکیبا کدخدایی الیادرانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
66 30266510 معصومه مصطفائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
67 30234364 اتنا الیاسی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
68 30267183 زینب اثنی عشری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
69 30213477 آیدا سفیدپری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
70 30095218 الهه پاشازاده خونیق کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
71 30244625 زهرا مولائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
72 30160953 عسل کبیری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
73 30096311 فاطمه کاظمی رنانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
74 30097903 فاطمه عمادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
75 30097324 فائزه تجرى کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
76 30266988 مبینا شعبانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
77 30094421 عذرا باباجانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
78 30043187 صبا اميريان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
79 30094440 سوگند غلامی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
80 30024578 مهسا احمدي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
81 30119294 سپیده امینی صومعه کبودین کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
82 30266637 مهدیه رسولی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
83 30034085 مليكا عزتي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
84 30172181 هستی بیرانوند کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
85 30027905 لاوين قلاويسي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
86 30266875 معطومه گرمابی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
87 30098500 عاطفه رستمی معتمد کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
88 30057980 گلناز شاهزيدي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
89 30093907 نگار دری دولت ابادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
90 30160491 زینب میرزائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
91 30098320 فاطمه مشايخي نظام آبادي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
92 30266821 ویدا سادات میرزادی گوهری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
93 30162070 زینب سوری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
94 30160869 راضیه حسین پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
95 30042781 مريم عباسي دومشهری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
96 30119370 رقیه رحیم آبادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
97 30266631 روشنک ملک زاده کرچنگی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
98 30160487 زهرا سودبخش کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
99 30265979 کیانا رضایی نژاد کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
100 30265622 سارا رحمانی داوری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
101 30266545 بیتا کوچکی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
102 30098509 زهرا امیرحسینی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
103 30057008 روژان رهنما کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
104 30053277 فاطمه حسن زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
105 30266411 سارا زمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
106 30061960 وصال حسيني صادق کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
107 30266405 افسون بذرکار کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
108 30040701 نگين ابراهيمي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
109 30095130 ثناء بختیاری پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
110 30055058 مبينا لاري زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
111 30096296 نرگس صالحی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
112 30029111 فائزه رحيمي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
113 30082523 حنانه باغبان سعدابادی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
114 30082583 فاطمه نخعی کرقند کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
115 30109100 فائزه هنرمند کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
116 30057162 ريحانه پيرزاد کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
117 30041054 عسل ولي ني کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
118 30265808 فاطمه امینی پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
119 30182279 مبینا بیات کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
120 30266071 سارا جسمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
121 30266075 محدثه حیدری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
122 30266066 ریحانه شوریابی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
123 30266072 فاطمه محجوب محمدجانلو کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
124 30041056 زهرا ظهيري کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
125 30095071 مریم هدایتی ده نو کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
126 30266076 نرگس حسنی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
127 30055457 هليا بني اسد کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
128 30043124 سيده مبينا موسوي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
129 30266078 المیرا زارعی اسکی کند کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
130 30265742 مریم نصرالهی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
131 30182581 سیده فاطمه سجادیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
132 30139927 نيلوفر عليزاده سلاله کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
133 30098313 هدیه سادات موسوی میاندشتی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
134 30083121 نادیا طالبی برام کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
135 30265853 ملیکا محتشم زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
136 30098216 رضوان بهمنی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
137 30094532 فاطمه بخشایشی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
138 30095261 مونا ابراهیمی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
139 30055057 مهسا خليلي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
140 30149995 عسل کیا روستا کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
141 30069741 پگاه صادقي پور کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
142 30094540 فاطمه فراهانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
143 30064283 محدثه كيماسي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
144 30082687 ژینا چراغی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
145 30182676 فاطمه سجادیان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
146 30139945 فرزانه رضائي فرودي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
147 30265408 هانیه زارع کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
148 30109106 مهسا نوروزی نسب کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
149 30083409 ریحانه ترکان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
150 30255255 مبینا پوراسداله کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
151 30098634 عسل شریفی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
152 30066665 پرنيان صائميان کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
153 30094968 نگار زنگنه کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
154 30255286 زهرا سا دات رهنمایی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
155 30244766 فاطمه پورفاضل کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
156 30098074 ;کیمیا بیرقی احمد اباد کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
157 30094940 بهار تیموری منش کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
158 30129628 سیده ستاره میرواحدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
159 30083027 نازنین دربانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
160 30096881 سارا یعسوبی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
161 30041690 شقايق خسروي کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
162 30082350 ساناز آقا ملائی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
163 30093523 فاطمه امیرپورماهانی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
164 30098056 فاطمه گنجی گوهری کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران
165 30224165 یاسمن محمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- دختران

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.