لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30097522 مهدی ترابی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
2 30266437 محمد امین فعلی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
3 30072690 آرش سهراب پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
4 30095317 متین قاسمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
5 30182514 ابوالفضل بیگدلو کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
6 30097214 نیما اکبرپور سیدآبادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
7 30267287 رضا شاهمرادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
8 30070979 محمدطه سلطاني نژاد کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
9 30066063 پرهام زينلي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
10 30054506 رسول عليمي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
11 30267199 محمدحسین حمیدی آرا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
12 30266683 امیرحسین ارمکان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
13 30267194 علی یعقوبی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
14 30267190 محمدامین صالح کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
15 30266013 اشکان حقیقی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
16 30053347 سيد مجتبي ميركتولي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
17 30065213 محمدحسين علامي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
18 30051236 محمد حسين معظم کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
19 30054675 محمد كاشي پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
20 30244452 امیرعلی کاظمیان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
21 30093690 سجاد الماسی زفره کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
22 30063092 مهدي عزيزپوريان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
23 30060975 سبحان احمدي فرد کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
24 30119365 محمد بهادری نژاد کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
25 30172124 طه نجف آبادی فراهانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
26 30266951 مهدی رسولی فر کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
27 30097182 علی طعنی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
28 30119368 نیما شریعتی فر کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
29 30266801 محمد مهدی نظام آبادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
30 30097272 صادق زارع پایین کولائی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
31 30097207 فردین یوسفی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
32 30265798 عباس حضرت زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
33 30069868 محمدرضا ستاره کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
34 30266719 امیرحسین محمدپور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
35 30059988 رادمهر صوفي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
36 30059036 حسين خالقي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
37 30097042 ایلیا علی خانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
38 30046605 رضا مرادي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
39 30160574 مهدی شاهین کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
40 30065277 محمدحسين امامي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
41 30035498 محمدحسين مهدي زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
42 30172214 امیر حسین نجفی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
43 30095931 ارشیا علیزاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
44 30095933 محمد یوسفی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
45 30095543 محمد حسین خدادادی چمگردانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
46 30161154 علیرضا سپهری کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
47 30055898 آرين جعفري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
48 30062718 فرياد كوپا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
49 30266398 متین احمدی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
50 30051566 رضا درويش بيگي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
51 30093518 سیدعلیرضا حسینی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
52 30097120 علیرضا صالحی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
53 30094795 محمدرضا محمدحسینی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
54 30224006 امیرحسین موسی زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
55 30052931 عرفان زياني مطلق کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
56 30266229 رضا ایمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
57 30096791 امیر حسین جونی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
58 30061940 محمد حسن مرادي پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
59 30061941 اميرحسين مرادي پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
60 30073587 علي يزداني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
61 30066409 اميرحسين محمودي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
62 30097160 امیر مهدی قلعه نویی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
63 30255288 محمد انصاري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
64 30096980 آکام خندانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
65 30096982 اشکان رحیمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
66 30054683 متين محمدي یکتا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
67 30096682 علی اکبر محمددرویش کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
68 30097147 پیمان نوری کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
69 30094670 ابوالفضل حسینی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
70 30067192 عليرضا ملك فرد کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
71 30058799 اميرحسين شعاعي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
72 30095766 شعیب شریفی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
73 30265661 متين ميرحاجي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
74 30097117 امید حسینی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
75 30096990 حسین کاویانی گهرویی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
76 30062714 ميلاد ملك پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
77 30035496 ابوالفضل عسكري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
78 30095676 حامد حمیدی نجف آبادی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
79 30193025 امیرحسین فصیحیانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
80 30095912 رضا فرقانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
81 30051618 حسين عابدي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
82 30058923 كارن شفائي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
83 30265576 محمد علی کشاورز مویدی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
84 30265577 محمدعلی بذرگر کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
85 30097168 مهران افخمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
86 30055434 محمدمصطفي ظفري زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
87 30096928 امیرمهدی نجات چتری کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
88 30059799 پوريا محمدخواه کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
89 30160443 علی سلمان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
90 30056358 ياسين تجويدي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
91 30070978 حسين عليزاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
92 30046790 مهدي محمد پور کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
93 30056301 داريوش معمري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
94 30097195 آمانج قهرمانی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
95 30097277 سورنا میرزائی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
96 30067155 پوريا عسكري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
97 30055382 حسين ذبيحي نژاد کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
98 30067150 حسين اميري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
99 30051619 ساسان اميني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
100 30069931 سپهر سلطاني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
101 30044966 امير رضا آروين اصل کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
102 30053390 احد قاضي زاده کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
103 30093469 امیر شمس الدین سعید کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
104 30040851 اميرحسن معين الديني کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
105 30094896 امیر حسین پناهی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
106 30097747 رضا پوردهقان کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
107 30030125 مهدي محمدي کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
108 30096649 رضا یعقوبی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
109 30098393 متین زارع کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
110 30034277 محمد مهدي ناصري کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
111 30094400 علیرضا آهسته کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
112 30094413 علی عزیزی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
113 30094396 رامین اکبری شهرکی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
114 30094408 شهرام کاظمی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
115 30094393 علیرضا رضایی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
116 30060358 اميرحسين نادری نیا کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران
117 30097063 علی سلطانی دهنوی کاتا انفرادی نوجوانان -- پسران

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.