لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267343 علیرضا ویسی احمدوندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
2 30267529 سینا کیانی زاده شبکلایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
3 30267204 علی سیفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
4 30266334 محمد پارسا شهبازی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
5 30267518 مسلم غلامعلی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
6 30267516 محمدمهدی کریمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
7 30053390 احد قاضي زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
8 30267505 محمدمهدی غفارپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
9 30267481 شایان اورکی کوه شور علیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
10 30094592 محمد مهدی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
11 30097129 محمد طاها كلانه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
12 30267333 محمدرضا ذوالقدری حصاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
13 30267408 حسین هاشمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
14 30266979 علی اکبریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
15 30071440 مهدي مرادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
16 30070303 امير مهدی صادق زنده دل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
17 30161190 عماد سیمین بر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
18 30267354 ابولفضل صفری نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
19 30267309 مهدی رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
20 30065968 حسين شبرنگي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
21 30097625 میثم ابدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
22 30266223 سید محمد امین صالحی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
23 30182514 ابوالفضل بیگدلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
24 30109116 محمدجواد مصائبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
25 30109105 عرفان کلانتری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
26 30267300 علیرضا فرجاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
27 30267102 سعید ارزنگ کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
28 30069167 ايليا مهني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
29 30073078 متين طالبي پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
30 30097682 حامد اكبري علايي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
31 30267252 ابوالفضل گودرزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
32 30094669 مانی شجاعی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
33 30097751 امیرحسین شعبان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
34 30267223 آرمین زارعی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
35 30160990 حسین شاهمیراد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
36 30108748 امیر دلیر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
37 30267190 محمدامین صالح کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
38 30267191 علی اصغر اسکندری نسب کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
39 30109279 محمود دهقان طررجانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
40 30267180 مبین معمارنیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
41 30073086 دانيال حميداوي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
42 30097131 علی وهابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
43 30265385 ارمان طورچی مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
44 30060907 سجاد مجدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
45 30160822 سیدکمیل محمدزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
46 30267160 محمدمهدی کاشف کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
47 30094670 ابوالفضل حسینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
48 30046773 اميررضا زيركي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
49 30267138 داود چناقچی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
50 30065213 محمدحسين علامي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
51 30267135 شایان مولائی غریبوند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
52 30267134 امیرحسین عباسی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
53 30045658 محمدسام مهرانپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
54 30095613 رضا بشارتی کیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
55 30213427 محمد کلاه کج کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
56 30108786 ابواقاسم اسمعیل زاده آزادگله کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
57 30213797 علیرضا قاصدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
58 30224082 مبین رستمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
59 30234262 پرهام گل تپه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
60 30097254 ابوالفضل راهي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
61 30266822 مهدی یار صادق ابادی مهرابادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
62 30097208 عرفان رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
63 30097179 پوریا عسکریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
64 30097356 سروش اربابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
65 30267084 امیررضا باغ گلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
66 30267080 محمد جواد پوررودخانه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
67 30267034 محمد معین راغب کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
68 30267081 عرفان فخیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
69 30045883 محمد شبرنگ کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
70 30097241 محمدجواد خدابنده لو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
71 30267077 ابوالفضل سیوندی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
72 30267068 علی اصغر زارع بیدکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
73 30267056 ابوالفضل خبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
74 30267054 مهدی عاشوری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
75 30093690 سجاد الماسی زفره کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
76 30129555 مهدی منظری توکلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
77 30244610 احمدرضا رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
78 30064574 مهدي عزيزي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
79 30097216 محمدمهدی سالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
80 30045742 عليرضا حسن پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
81 30129553 رضا براهوئی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
82 30267033 ابوالفضل سرابی وطن کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
83 30044454 اميرعلي خاکي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
84 30065965 علي ابراهيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
85 30096140 علی دارابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
86 30267003 امیرمحمد شریفی سندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
87 30267002 امیررضا جهانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
88 30266809 حسین دارابی فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
89 30041429 محمد كريميان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
90 30096983 محمد حسین دوستی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
91 30266999 سیدابوالفضل میرزابابایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
92 30266996 ابوالفضل عامری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
93 30266782 فاضل شاه حسینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
94 30266984 امیر حسین بمان زاده گاوافشاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
95 30266989 امیرحسین آقایی طزرجانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
96 30097266 ابوالفضل صفری مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
97 30072029 عرفان باغستاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
98 30097178 امیر حسین نیکویی دستجردی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
99 30072032 حسين فهيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
100 30071613 يزدان حسيني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
101 30108820 حمیدرضا صالحی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
102 30108832 کسرا رامین اصل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
103 30266953 مهران سیف الهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
104 30097182 علی طعنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
105 30266941 آرین چالاکی قادیکلائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
106 30072031 احسان دبستاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
107 30094543 علیرضا قموشی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
108 30266921 علی علیرضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
109 30129468 باربد خدادادی نیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
110 30097026 علیرضا زراعت گر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
111 30097286 آرین حشمتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
112 30097610 محمد حسین بابایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
113 30095418 کسری بابایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
114 30097159 نیما ماهروئی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
115 30266789 امیر محمد نوروزنژاد دوبخشری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
116 30266699 امیرحسین افشاری زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
117 30266863 حسین کوشکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
118 30096732 معراج محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
119 30097565 رضا دهقان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
120 30266738 امیر رضا حسنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
121 30266645 علیرضا خدابخشی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
122 30066829 محمد حسين رمضان زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
123 30266811 مهدی اکبری نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
124 30097620 امیر رضا خدابنده پیشی کناری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
125 30094446 علیرضا حیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
126 30097387 امیر حسین کاظملو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
127 30097301 بهامین پیشگر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
128 30266766 رضا شاهین عباس زاده مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
129 30097207 فردین یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
130 30097699 احسان ولیدآبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
131 30097294 امیر اصغرپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
132 30266664 مهدي نيازي زوارم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
133 30056543 اميرحسين رمضان زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
134 30097105 مرتضی جعفری پریزاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
135 30095542 رضا گرمابی ریزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
136 30266685 عليرضا حاجي زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
137 30266683 امیرحسین ارمکان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
138 30265861 امیر حسن نامنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
139 30094795 محمدرضا محمدحسینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
140 30161935 سعید اله یاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
141 30161337 پوریا بیات کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
142 30244959 سامان قنبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
143 30109037 مرتضی کریمی حکایه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
144 30265894 رضا رسولی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
145 30266431 افشین احمدپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
146 30213194 رضا سپهوند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
147 30096902 ابوالفضل رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
148 30097589 سینا اسکندری خانقاهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
149 30097609 مهدی محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
150 30095228 علیرضا فصیحیان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
151 30097644 احمد حیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
152 30266141 رامین حاجبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
153 30265738 امیر حسین برزگری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
154 30096951 محمد امین دشت زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
155 30071796 ابوالفضل نصيري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
156 30051566 رضا درويش بيگي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
157 30097075 حسین علینژاد امیرکلائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
158 30109130 حسین عباسی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
159 30056943 مهران افشار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
160 30095192 مجمد جواد نعمت اللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
161 30095087 محمد نبی شریفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
162 30097684 علی غلامی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
163 30097295 محمدحسین مهدیان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
164 30149994 محمد حسین برزگر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
165 30052657 اميرعباس سالاری رائیز کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
166 30129728 محمدمسعود اتحادی ابری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
167 30266067 احسان اسمعیلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
168 30095625 ایلیا اکبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
169 30266311 محمدرضا میرانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
170 30095090 محمد حسن نعمت اللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
171 30097753 عادل آذرنیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
172 30096931 ابولفضل روشنفکر محجوب کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
173 30064364 عليرضا اميني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
174 30096791 امیر حسین جونی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
175 30061939 علي اصغر مرادي پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
176 30062084 حبيب اله رمضاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
177 30052647 علي پابسته کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
178 30266229 رضا ایمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
179 30265907 امیرحسین آرمده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
180 30064434 عباس ملكوتي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
181 30266030 محمد جواد عطایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
182 30265463 پویا علی مردانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
183 30097187 مهدی گلی خطیر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
184 30095102 مجتبی پیوندی نژاد مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
185 30097322 وریا صدقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
186 30058935 مهدي قاسمي زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
187 30095841 هیوا عزیز نجات کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
188 30097176 حمیدرضا مهدی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
189 30097270 حمید رضا قائدی کچوئی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
190 30097224 مهیار حیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
191 30097180 علیرضا اسکندری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
192 30097185 علیرضا اسکندری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
193 30060801 رضا عظيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
194 30096682 علی اکبر محمددرویش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
195 30062715 سيد مهدي جوادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
196 30129408 خشایار اژدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
197 30065338 ابوالفضل شيخ آهي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
198 30096911 علی حیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
199 30097607 علی دیلم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
200 30097253 حسین صفدریان کرویه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
201 30266095 علی غفرانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
202 30043247 سامان بابايي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
203 30265359 ابوالفضل مهرابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
204 30066063 پرهام زينلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
205 30097500 حسین کریمی حارث آبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
206 30095766 شعیب شریفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
207 30095160 وفا قلی وند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
208 30094947 هانی جمشیدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
209 30097194 علیرضا علیزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
210 30096867 محمدحسین اکبرزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
211 30097192 سهیل شله کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
212 30071426 سید مهدی حلیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
213 30098609 مهدی طاهرخانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
214 30097463 علی همتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
215 30096977 رضا تقی خانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
216 30070979 محمدطه سلطاني نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
217 30097327 هادی پورمند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
218 30244667 مهرداد گودرزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
219 30094254 ارمین نقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
220 30096968 پوریا فولادی تالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
221 30150227 محمد حسین شیرصفت کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
222 30096810 امید غفرانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
223 30096916 علی قاسم زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
224 30265812 امیررضا کمالی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
225 30265807 ابوالفضل فضلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
226 30129564 امیر حسین ملک نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
227 30093857 میثم امیری دهنویی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
228 30129517 امیرحسین جباری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
229 30072158 رضا اميرعابدي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
230 30096868 محمد حسین جعفری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
231 30069343 آرين غلامي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
232 30095334 محسن ریاحی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
233 30072380 ارژنگ رضائي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
234 30139920 محمد حسين زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
235 30108768 یونس بشیری لمجیری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
236 30095803 آریان بدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
237 30097041 صادق قیم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
238 30094916 محمد علی معمار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
239 30265559 حسين اقاكشي زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
240 30097530 آرمان ابراهیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
241 30069747 عرفان ابراهيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
242 30097545 پوریا سلیمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
243 30051833 اميررضا برزويي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
244 30096917 امیرعباس بیگ محمدلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
245 30097724 سید مهدی موسوی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
246 30097518 قاسم عباسی فنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
247 30129374 سید کیارش موسوی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
248 30097725 سید مهدی موسوی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
249 30265390 مهدی خورانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
250 30066764 حسين اقبالي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
251 30160773 دانیال علی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
252 30096792 حسین خاکدامن منفرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
253 30097038 حجت کافی زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
254 30058634 اميرحسين بديعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
255 30095420 علی محمد مهرافروز فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
256 30055831 محمد محراب قنبري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
257 30070978 حسين عليزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
258 30069417 محمدرضا زارع کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
259 30097004 مصطفی پورحسنی جفرودی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
260 30097195 آمانج قهرمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
261 30060485 اميرمحمد حسامي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
262 30060798 مهدي بزرگمهر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
263 30234370 محمدرضا زمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
264 30098503 آرین اله دادی کمهری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
265 30093680 محمدرضا سواری دهقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
266 30097277 سورنا میرزائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
267 30097097 دانیال افشاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
268 30095751 نیما کیانیان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
269 30042339 اميرحسين اسماعيلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
270 30066714 عرفان شجاعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
271 30097688 امیرحسین حاج ملک کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
272 30097683 محمدمبین قنبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
273 30097585 سینا ودیعتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
274 30244846 آرین دهبان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
275 30071419 محمد امين آوي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
276 30037001 محمدرضا زنگي آبادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
277 30255167 محمدحسن امین الرعایائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
278 30255156 علی نامدار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
279 30059987 فرزام ناصري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
280 30245079 دانیال محمدی پیروز کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
281 30096279 امیرحسین زینالی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
282 30097076 سید علی میر احمدی باباحیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
283 30094855 علیرضا مومنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
284 30059119 عليرضا حبيبي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
285 30245098 پوریا حجازی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
286 30096496 علیرضا راه پیما کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
287 30096995 مهدي رضايي هاروني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
288 30096633 علي زماني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
289 30096734 محمد حسين قاسمي پير بلوطي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
290 30097479 حمیدرضا آژده نیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم
291 30062287 مهدي محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 52 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.