لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267532 نوید رنجبر ورندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
2 30267435 بنیامین بیانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
3 30267452 امیر حسین دهقان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
4 30068542 محمد حسين گوهريان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
5 30097137 شایان بهرامی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
6 30267357 حمید رضا رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
7 30097214 نیما اکبرپور سیدآبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
8 30095843 مهدی کاظمی بیجاربنه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
9 30267257 محسن دانه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
10 30108704 مهدی علیزاده اجرلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
11 30267242 پوریا صداقتی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
12 30097748 علیرضا عسکرزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
13 30265920 رضا عاشقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
14 30096477 امیر حسین عبداللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
15 30267199 محمدحسین حمیدی آرا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
16 30267194 علی یعقوبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
17 30267172 مختار مطور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
18 30267157 سبحان پیرکلور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
19 30265657 امیرمحمد معینی نیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
20 30097522 مهدی ترابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
21 30095609 عرشیا فیض کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
22 30234253 فرحان گل تپه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
23 30096800 دانیال ایمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
24 30267079 عابدین عابدی قهساری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
25 30069414 اميرعلي كاشي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
26 30267070 متین فصیح رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
27 30096577 امیرحسین شامحمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
28 30267046 امیر حسین النگی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
29 30266959 مهدی سرحدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
30 30255290 سینا اسلامی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
31 30172124 طه نجف آبادی فراهانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
32 30109042 فرهام محمود پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
33 30094622 مهدی رضا زاده قموشی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
34 30266923 حسن احمدي بابادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
35 30050104 احمد رضا زينلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
36 30093557 امیر رضا فیروزئی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
37 30095361 معین زمانیان قربانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
38 30097752 کسری عیسی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
39 30097228 ابوالفضل عبدالهی قادیکلائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
40 30266421 آریان مارابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
41 30065957 علي خلخالي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
42 30097293 محمدطاها مهدیزاده جمنانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
43 30066372 مهدي صفري تیلمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
44 30266741 علیرضا حیدریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
45 30244619 ارشام کریمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
46 30097042 ایلیا علی خانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
47 30059988 رادمهر صوفي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
48 30053159 ماهان نوروزي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
49 30070961 سيد حسين زماني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
50 30095546 امیر حسین کرمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
51 30096801 امیررضا موسوی انباستق کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
52 30161165 متین یوسفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
53 30094222 حامد صفری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
54 30265383 شایان فولادپنجه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
55 30096898 امیرحسین ایران منش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
56 30068077 اميررضا عباس نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
57 30097239 پاشا معصومی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
58 30095710 سید مبین سادات صدیقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
59 30066408 محمد جواد خليلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
60 30139865 متین باقری قلعه نو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
61 30095388 علیرضا پایدار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
62 30109277 محمدعلی فهیمی نیک کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
63 30098615 سید احسان حسینی نوگورانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
64 30097639 محراب مددی ماهانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
65 30051382 سعيد رمضاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
66 30097306 راميار ولي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
67 30096665 محمدمهدی سلطانی والا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
68 30096662 مهدی بیاتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
69 30097223 مانی زارعی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
70 30097425 محمدحسین توکلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
71 30068074 محمدرضا پاشاپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
72 30068540 حسين مزروعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
73 30044983 امير کسري الفونه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
74 30060484 عليرضا زارع کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
75 30097731 پدرام اسدی فر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
76 30096908 فربد بهادري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
77 30096373 محمد هادی مرتضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
78 30096933 محمد حسین زیدانلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
79 30097011 مصطفی ایزد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
80 30097417 حجت صفری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
81 30097755 سید علی موسوی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
82 30265455 حسام امینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
83 30067578 محمدرضا شاه آبادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
84 30051503 محمد جواد نصاران زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
85 30094515 سپهر واحدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
86 30160999 شایان بولحسنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
87 30055842 فريد معصومي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
88 30094849 محمد دهقان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
89 30095221 محمد فردوسی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
90 30096244 علی محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم
91 30097063 علی سلطانی دهنوی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 57 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.