لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267544 احسان احسانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
2 30097354 مهدی جر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
3 30095852 محمد حسین داود آبادی فراهانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
4 30267486 محمدرضا جعفری ورکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
5 30267454 عرشیا صفائی سیمکانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
6 30161306 سید سهیل رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
7 30097284 طه قاضی محسنی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
8 30267303 حسین بنی اسد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
9 30267272 حسین آستینه گورابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
10 30266848 سیدجواد میردوستی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
11 30267394 ماهان مرادی تاشار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
12 30095814 اسماعیل محجوب لیاقتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
13 30097744 نيما خادمي نيا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
14 30073126 سيد احمدرضا موسايي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
15 30265399 سبحان فرهمند پویا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
16 30096485 امیررضا عینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
17 30094161 حسن بهرامی خمسلوئی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
18 30267083 جواد جمال کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
19 30097807 امیرحسین قربانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
20 30096710 علی فصیحی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
21 30267067 امیر حسین سید نیک محضر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
22 30267011 علی رضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
23 30266978 پارسا خلیلی ارجمندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
24 30066302 ابوالفضل برمخيده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
25 30160600 امیرمحمد کاظمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
26 30098410 مهیار سلیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
27 30097087 محمد حشمتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
28 30095141 مهدی شفیعی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
29 30097564 محمدرضا زینالی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
30 30097579 ایلیا عباسی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
31 30266761 علی متان کپوری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
32 30182511 رضا علی حسینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
33 30097611 ابوالفضل نعمتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
34 30161451 رضا جمالی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
35 30266679 ابوالفضل بودلایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
36 30070960 عليرضا قربانپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
37 30095544 علی عرب زاده چمگردانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
38 30266438 مهدی محمدی ماتک کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
39 30265430 ایمان عزیزپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
40 30098179 محمدحسین حیدری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
41 30061944 محمد نجفي نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
42 30096838 مهدی مظلومی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
43 30066410 سيد ايليا حاتمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
44 30266027 رضا شهبازنژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
45 30255288 محمد انصاري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
46 30095208 ايليا زنديه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
47 30265990 کارن وطنپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
48 30096664 مهدی نوروزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
49 30071444 اميدرضا عباس زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
50 30094661 حسین سجادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
51 30095912 رضا فرقانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
52 30097696 پرهام اسدی فر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
53 30096999 امیرحسین بابایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
54 30213685 آرمین نیکوزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
55 30095769 فرهان زارعی دودجی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
56 30097100 سبحان خسروی چترودی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
57 30096607 پارسا اران کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
58 30082294 رهام خسروی مشیزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
59 30162021 سید علیرضا محسنی منصور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
60 30094580 حسین بهزادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
61 30071779 علي وكيلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
62 30129573 محمد الیاس عبدالهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
63 30096837 علی پورارجمند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
64 30094857 طه اناری مومن آبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
65 30097145 رضا سیرایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
66 30095200 محمدرضا عابدینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
67 30095030 محمد نیک اندیش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
68 30096871 امیرحسین شهبازی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم
69 30096422 امیر یاسین پورنصر اله شیرازی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 63 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.