لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30266872 عرفان مزروعی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
2 30056375 شاهرخ بديعي فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
3 30265961 محمد متین زنگنه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
4 30160347 ابوالفضل اسدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
5 30098599 سیدطاها حسینی دوآبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
6 30267015 امیر حسین یوسفی کرچنگی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
7 30150137 علیرضا ابراهیم نژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
8 30224063 محمد مهدی صفاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
9 30054677 اميرحسين گل بهار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
10 30097444 محمد حسین قوی عهد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
11 30267064 محمد جواد ناظمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
12 30267062 مهدی خانی مزرعه آخوند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
13 30097232 محمد احسني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
14 30160495 حسین بابایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
15 30266914 محمد مهدی بوستانی حصاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
16 30266819 سیدایلیا کاظمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
17 30097795 امیرمحمد علی اکبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
18 30061179 مهدي تيموري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
19 30161995 سینا گنجی کلش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
20 30071901 احمد رضا قمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
21 30097346 نوید شریف زاده کامل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
22 30067414 دانيال عليجاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
23 30073856 نيما هادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
24 30097506 محسن صادقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
25 30265895 محمد طاها رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
26 30097313 امیر حسین فدائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
27 30097183 امیر محمد رجبی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
28 30046605 رضا مرادي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
29 30266653 احد اسدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
30 30265886 امیرحسین طهماسبی ورزنه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
31 30097135 علی توکلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
32 30097647 حمیدرضا حیدریان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
33 30095564 علی زمانی چمگردانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
34 30161290 قاسم مهربان معینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
35 30072136 هيژا شجاعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
36 30094810 طاها بشاورد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
37 30265744 میر احسان حسینی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
38 30066409 اميرحسين محمودي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
39 30042144 عليرضا حاجعلي بيگي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
40 30095046 امیرمحمد الوندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
41 30108677 اشکان الله دادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
42 30109264 علی شکری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
43 30044966 امير رضا آروين اصل کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم
44 30053389 ابوالفضل عبادي پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 70 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.