لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30160836 مهدی رشیدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
2 30108847 سهیل قولی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
3 30097626 امیر عباس عجلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
4 30097921 پوریا نجارزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
5 30267362 محمد برون کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
6 30097619 رضا صفی لو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
7 30097347 محمد حسین خلیلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
8 30267256 شروین فخیمی حسنحانلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
9 30097527 رضا عامری اختیار آبادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
10 30096821 محمد حسین ایمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
11 30224190 امیرحسین باقری پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
12 30109032 حسین اسماعیلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
13 30097204 یوسف صادقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
14 30161456 عليرضا عطائي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
15 30266926 سیروان آرامش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
16 30266681 محمد دماوندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
17 30266835 متین قربانپور فدائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
18 30095210 مهدی گنج زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
19 30097317 ابوالفضل نوری صنمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
20 30097272 صادق زارع پایین کولائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
21 30266013 اشکان حقیقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
22 30265659 مبين سيفي قجلو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
23 30266430 محمد امین زره پوش کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
24 30096943 احمدرضا خالصه دهقان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
25 30266613 ابوالفضل یزدانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
26 30053126 آروين فرجي پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
27 30266057 اصلان مذنب خدائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
28 30097383 مجید قاسمی اروشکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
29 30097698 پیام علیزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
30 30097246 احمد قائدي واناني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
31 30097502 امیر مهدی رضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
32 30097123 محمد عارف طولابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
33 30060483 محمدرضا كاوياني نيا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
34 30097108 عرشیا بقایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
35 30097521 علیرضا کرمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
36 30098553 محمد حسین اعتمادی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
37 30097242 ابوالفضل نصیری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
38 30043990 عليرضا رحيمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
39 30129506 احمدرضا رضاکوده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
40 30061122 پويا قاسمي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
41 30096885 امیرحسین رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
42 30095049 سعید وحدانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
43 30094608 محمد سروش محمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
44 30095063 امیر غضنفری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
45 30053170 محسن صفرنژاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
46 30056359 دانيال رفعت زمين کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
47 30096246 محمدمهدی حاجی میرزائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم
48 30062753 محمد جواد باراني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- مثبت 70 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.