لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30046621 اميرسالار بهرامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
2 30024877 اميرحسين نوري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
3 30162072 محمد زانا فیضی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
4 30062120 مهدي يزدي فولادي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
5 30267344 علی جباری کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
6 30267317 افشین چهارپاشلو کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
7 30094745 حسین محمود بیک کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
8 30129522 کامیاب آقایی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
9 30037658 معين قرباني کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
10 30054682 سيدعلي مصباحي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
11 30054688 سيد مجيد وکيلي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
12 30109089 سجاد امان الهی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
13 30056446 مرتضي نصيري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
14 30093444 سيد مهدي كاظمي زاد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
15 30095224 حسين طاهري بارده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
16 30129538 داریوش جمشیدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
17 30161238 دیار محمدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
18 30108916 حسین شفیعی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
19 30093823 امیرضا شیخ الاسلام کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
20 30039057 احمد شافعي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
21 30094926 امیرحسین افشارپور کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
22 30265884 امیرمحمد محمددخت کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
23 30095315 بنیامین کلانتری کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
24 30266768 مبین فریمند کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
25 30016071 كسرا آينه سازی دویم کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
26 30266014 امیر مهدی نهری کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
27 30044325 مهدي آقازاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
28 30265800 محمد الهیاری کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
29 30213748 جواد غلامی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
30 30095082 سید حسن کوهبنانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
31 30050017 ابوالفضل پاكدامن کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
32 30035503 معين نيك پور کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
33 30056422 محمد رضا محمدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
34 30065268 مجتبي حاج علي اكبري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
35 30109222 پوريا عظيمي نژاد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
36 30063745 اميرحسين واديدار کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
37 30129532 امیرحسین قاسمی کهریزسنگی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
38 30029239 كامياب رحيمي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
39 30035493 اميرحسين گنجي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
40 30039898 سيد مرتضي جعفري رضوي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
41 30056420 مهدي مهدي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
42 30265376 عرفان خواجه پور سرکازه کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
43 30070579 سيد محمد ميري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
44 30070577 محمدرضا غلامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
45 30070580 حسين غلامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
46 30095225 بهراد سلطان زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
47 30059800 سيداميرمحمد سيدي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
48 30129559 مهدی براتی کهریزسنگی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
49 30067486 علي سنگ سفيدي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
50 30067485 محمد سنگ سفيدي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
51 30063764 محمد مهدي ولي دائي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
52 30063760 محمد امين جوادي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
53 30063771 محمدحسين باقري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
54 30053342 مهدي حسني کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
55 30072350 محمد مهدي شجاعي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
56 30035511 پويا حبيبي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
57 30039903 مهدي رضائي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
58 30095870 مهدی کیانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
59 30245053 امیرحسین زاهدیان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
60 30008900 علي رضا پاك جو کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
61 30098604 فردین اکبری کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
62 30061117 علي پاكدامن کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
63 30055693 محمد فدايي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
64 30031013 عليرضا عليزاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
65 30161422 نیما نظیفی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
66 30058694 اميرحسين اسماعیلی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
67 30044264 عليرضا سلبي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
68 30265574 بنیامین رزمخواه کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
69 30055445 امين شفيعي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
70 30245115 مهدی خلیلی خوزانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
71 30095004 علیرضا رضایتی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
72 30098146 صدرا مصلحتی کوچصفهانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
73 30095913 رضا گرامی حسین آباد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
74 30161359 امیرحسین حقی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
75 30095862 علیرضا رجبی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
76 30234271 نیما کوهی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
77 30108878 حسن صالحی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
78 30044874 امير پورميرزا کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
79 30044872 علي محمودي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
80 30097133 سینا احمدیان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
81 30067151 علي اكبر غلامي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
82 30055897 ميلاد صادقي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
83 30062717 مهدي عبداله زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
84 30065278 مجتبي سلطان آقايي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
85 30150041 محمد طاها حساس کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
86 30053354 مهدي عليزاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
87 30055392 محمد رسول همايون کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
88 30096340 امیررضا باقری جوشقانی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
89 30027598 مهدي طاهري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
90 30162039 سید محمدرضا کشاورز موئدی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
91 30044262 حسين زارع کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
92 30050578 امان اله حسين پور شاد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
93 30172215 محمد صدرا شیدزی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
94 30161115 محمد جواد فتحيان کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
95 30068941 يونس نظري کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
96 30129497 عليرضا هنرمند کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
97 30094813 آرمین نژادیوسفی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
98 30162037 احسان آریانپور کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
99 30094897 امیر رضا عزیزی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
100 30049319 ابوالفضل جزيني کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
101 30094894 پویا فرزانه کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
102 30234326 پدرام آذرکف کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
103 30066278 محمد ماهان قلي زاده کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
104 30098293 رضا هوشمند پناه کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
105 30150039 مهرایین پلاتینی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
106 30053736 محمد مهدي رزاقي کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
107 30098348 امیرحسین خاکپور ملکی کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
108 30094617 مهدی فراهانی فرد کاتا انفرادی جوانان -- آقایان
109 30108759 پوریا همایون کاتا انفرادی جوانان -- آقایان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.