لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30067686 شبنم كياني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
2 30267764 لیلا گرامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
3 30058984 کوثر اسدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
4 30265741 پریچهر جهانگیری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
5 30095486 مانا محمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
6 30161057 دریا سلیمان زاده سرباز کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
7 30267701 زینب ندیم پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
8 30267383 کوثر فلاح شهابی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
9 30267665 معصومه نظری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
10 30094944 سارا کامرانی گرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
11 30266860 مهرناز تنهائی سنگاچین کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
12 30213264 شقایق رستمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
13 30267611 ملیکا رضایی اترآباد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
14 30095632 نرگس سادات میراحمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
15 30267469 زینب جعفری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
16 30267598 نازنین کاظم خواه حسن کیاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
17 30160429 سحر صفرزاده کرکرق کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
18 30267587 محدثه کلاته کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
19 30139983 اسماء جهانگیرزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
20 30108980 سارا دهقان چاچکامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
21 30029704 شقايق كرمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
22 30095475 فاطمه جمشیدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
23 30267338 مبینا مقدیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
24 30098497 نرگس رجب زاده نقیبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
25 30095695 مريم هاشم زاده نورعلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
26 30062139 نگين عبداله زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
27 30266973 زهرا امیری فرد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
28 30016731 حانيه نوپور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
29 30265973 زهرا فتاحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
30 30267497 زينب طاهري بارده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
31 30067871 بهاره زينالي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
32 30023711 نازنين نگهبان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
33 30267463 فاطمه کاظمی احمدآبادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
34 30052983 نازنين همتي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
35 30063007 فاطمه ايماني زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
36 30267417 نازیلا روف کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
37 30267411 فاطمه رزم دیده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
38 30161098 مهدیه بیات کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
39 30060865 راحله سادات موسوي مطلق کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
40 30108766 تارا رضائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
41 30267284 فاطمه مدانلو شورکائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
42 30266827 طاهره مهران پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
43 30108853 نگین مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
44 30108877 صدیقه صادقی رودباری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
45 30095316 فاطمه ربیعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
46 30267290 فاطمه سهامی علی محمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
47 30063605 آيدا لركي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
48 30064609 محدثه عصمت طلب فشخامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
49 30267215 زينب پورحسن کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
50 30160628 ياسمن اسكندري اقايييزدان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
51 30267202 زهرا عربان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
52 30267198 لیلا احمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
53 30172180 مبینا بازگیرریمله کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
54 30108690 محبوبه گرائلی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
55 30108860 مبینا تیرگرمقیمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
56 30160708 سوگند نوبخت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
57 30267096 ریحانه باقری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
58 30108769 فاطمه همتی دوست کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
59 30097872 فاطمه حیرتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
60 30244907 کوثر ولی پورچشمه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
61 30097972 کوثر عباسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
62 30046049 گل افروز قهرماني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
63 30267052 فرناز نصری نصرآبادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
64 30029167 زهرا عليمرداني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
65 30068639 مريم قدري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
66 30060288 فاطمه عسکري زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
67 30108913 زهرا رضايي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
68 30266897 محدثه عبدالهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
69 30266511 مریم قاسمی شبانکار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
70 30098470 مهناز صباغ کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
71 30097390 زهرا زارعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
72 30061340 فاطمه خنكدار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
73 30266892 سایان فتح الهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
74 30266886 فاطمه امیری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
75 30098507 سارینا عسگری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
76 30064309 زهرا سحرخيزجیرهنده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
77 30160952 هانیه اکبرزاده فارمد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
78 30053868 نيلوفر بابازاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
79 30108979 محدثه نجاتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
80 30039665 فاطمه بيكي قطرمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
81 30051221 الهه عطايي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
82 30109272 مریم سبزعلی ها کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
83 30108809 هیلا ابراهیم پور نمینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
84 30025721 بهار شيخي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
85 30034406 هانيه بهرامي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
86 30049546 فاطمه باقري نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
87 30094776 زهرا صادقی هفشجانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
88 30098538 یکتا کرمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
89 30049327 نرگس کريمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
90 30161616 ملینا فتحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
91 30069221 فاطمه ياحي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
92 30266380 سمیه جمال لیوانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
93 30266213 سارینا رضائی نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
94 30160995 مائده طهماسبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
95 30266336 زهرا مقیسه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
96 30098512 فائزه سالاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
97 30108965 محدثه راستی مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
98 30041985 حديث آزادفر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
99 30265592 مهدیه روزخاتونی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
100 30266280 محدثه بیابانک کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
101 30095050 مریم مرزبان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
102 30266167 رامش کیانی هفت لنگ کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
103 30095054 فاطمه صالحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
104 30040190 كوثر نظرزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
105 30094274 فاطمه بردبار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
106 30060422 بتول دهقاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
107 30057775 مهسا دبيري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
108 30109150 حنانه عابدیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
109 30098068 عارفه طهماسبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
110 30098504 فاطمه طهماسبی کوچکسرایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
111 30043966 سوده خليلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
112 30160633 محدثه آذرتکله کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
113 30094789 نگین مظفری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
114 30055946 فاطمه اسماعيلي مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
115 30038519 زهرا جبلي تنها کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
116 30161975 زهرا عباسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
117 30040184 بهار دانشور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
118 30057943 مريم غوابش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
119 30095330 زینب فتاحی بافقی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
120 30072426 فاطمه عمادي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
121 30094854 نگین مهرپویا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
122 30265668 فرانک کیانی شاوندی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
123 30160423 مرضیه بدائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
124 30051308 كيميا فاتح چوپانان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
125 30265555 زهرا باباییان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
126 30095061 آیدا نجاتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
127 30047714 مهديه عباسي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
128 30068102 ريحانه كيانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
129 30014632 هستي محمديان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
130 30073746 مهسا علي خاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
131 30094974 زهرا بنیانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
132 30068664 معصومه سماقي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
133 30098054 مستانه دارابی طهرانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
134 30097709 مریم جهرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم
135 30213816 زهره مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 53 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.