لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267809 آسیه نادری درشوری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
2 30058706 فاطمه الزهرا عابدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
3 30203160 آرزو بهروزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
4 30213361 پریا پرتو افکن کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
5 30095620 سیده نرگس میرزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
6 30027753 نگين مريدي گل گين کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
7 30098230 نگین عموجانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
8 30266384 زهرا شمینی غیاثوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
9 30082521 مهدیس گراوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
10 30266008 غزاله غفوری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
11 30095256 حدیث دارابی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
12 30095651 سیما فتوت اردکانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
13 30267568 مریم رفعتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
14 30267578 نرگس مسیبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
15 30267591 مانیا فریدخمامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
16 30070574 حديثه عسگري دون کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
17 30095485 یگانه هادیخانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
18 30095602 مبینا گل نرگسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
19 30267470 ملیکا بیابانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
20 30267476 فاطمه زهرا پاکباختگان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
21 30028434 مبينا وقوفي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
22 30109186 مریم بحیرایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
23 30109024 فائقه ولی پور پاشاکلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
24 30023710 ليلا بهنيا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
25 30063522 سيده فاطمه شجاعي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
26 30267449 سارا اورجي كسمائي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
27 30037282 پريا عبادي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
28 30082600 فاطمه منتظریان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
29 30267385 مبینا کارگر خارکشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
30 30043794 آيسان باورصاد صالح پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
31 30161079 مهلا حسینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
32 30267379 سیده عسل شکراللهی یانچشمه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
33 30040292 زهرا ميري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
34 30072177 نرگس عيسي پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
35 30068445 شيلا رمضاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
36 30068446 سعيده انصاري نسب کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
37 30095575 نگین بهرامی بختیاروند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
38 30034418 نگين مهديون کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
39 30267267 مهدیه رضائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
40 30161992 سارا تاران کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
41 30108696 حنانه بابائی واسوکلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
42 30265388 سارا گلاب وند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
43 30098524 آیدا خوشبختی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
44 30062835 صدف ژاله باغي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
45 30267095 مائده منصوری قراقوشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
46 30098139 فاطمه مطلوب دنگسرکی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
47 30109154 روژان ناصری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
48 30067105 درسا جهانبخش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
49 30095246 مبینا عرب کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
50 30060300 زينب عسکري زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
51 30266444 فاطمه اسلامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
52 30266970 آیدا همتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
53 30266957 سحر کاظمی آرپناهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
54 30095478 هستی کرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
55 30094361 سیده محدثه پژمان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
56 30129629 سیده فاطمه هادی پور جفرودی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
57 30096950 راضیه ضیایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
58 30061341 نگين درويشي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
59 30109132 فاطمه صیادجو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
60 30060409 نفيسه عبدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
61 30062362 ميترا قيصري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
62 30160523 فاطمه یوسفی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
63 30109007 اتنا پهلوان زاده شالدهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
64 30095545 مژده راحت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
65 30050782 ستايش صفري تیلمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
66 30082955 عارفه محمدزاده اصل کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
67 30025648 زهرا جليلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
68 30053474 مهسا محموديه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
69 30266649 زهره محمدي احمد محمودي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
70 30266605 مهلا شجاعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
71 30028533 راضيه زمانپور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
72 30067625 مريم حق شناس کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
73 30033784 ياسمن فولادي فر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
74 30098542 ساغر میر عرب کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
75 30057780 بهار ملکي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
76 30098297 مهدیس امیری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
77 30051494 سوزان زحمت كش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
78 30161084 یلدا اکبرابادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
79 30094260 هانیه پارسایی نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
80 30266098 الناز ایزدپناه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
81 30051598 زهرا رحيمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
82 30067071 هانيه جعفري مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
83 30060761 فاطمه عمويي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
84 30108737 سلما اکبری راه پیما کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
85 30265749 آیدا روستا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
86 30082925 زینب آزادی خالص کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
87 30038518 نساء جبلي تنها کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
88 30054056 نيوشا عضدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
89 30109004 معصومه شفیعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
90 30070424 فاطمه نكوآمال کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
91 30069742 زهرا حق پرست کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
92 30013379 بهاره ايزانلو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
93 30095081 مهدیه طوسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
94 30069510 مريم يزداني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
95 30095667 هستی ساتیاروند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
96 30040183 نازنين مرادي تبار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
97 30053869 مهديه خواجه دهي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
98 30223972 فاطمه ماشالهی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
99 30062578 بهار نادري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
100 30064591 نگين التوني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم
101 30098285 مبينا ايماني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 59 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.