لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30213361 پریا پرتو افکن کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
2 30070095 مينا اميني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
3 30073823 شانيا عسگري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
4 30108900 مهدیه عباس زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
5 30072407 سيده مليکا فرهانيان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
6 30267779 معصومه السادات موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
7 30094618 سیده ضحی بابایی ساداتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
8 30267739 مریم مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
9 30062042 الهام شرفيه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
10 30267719 مریم وطن خواه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
11 30267685 ستایش آزادبخت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
12 30064896 زهرا خسروي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
13 30267651 حدیث کرمی همت جان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
14 30095722 محدثه امیری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
15 30072373 زهرا محمدحسني جور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
16 30109167 شمیم یعقوبخانی غیاثوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
17 30267613 فاطمه ویسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
18 30267615 زهره ترجمان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
19 30266100 معصومه محبی بهفر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
20 30095456 نسترن سید دین خواه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
21 30160520 سیده ساناز موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
22 30055545 سحر صالحي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
23 30244462 نسرین شهلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
24 30055536 تارا رحمت الهي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
25 30161999 نسترن جباری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
26 30267541 شيده حقيقي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
27 30267332 نادیا حراتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
28 30160388 مهنا حمیدیان آهنگر کلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
29 30267514 سیده مرضیه حسینی کردخیلی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
30 30223934 پریسا بهروزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
31 30033807 مريم عباسي مقدم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
32 30071008 غزل قديم پرست کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
33 30049326 هانيه شفيعي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
34 30109033 فاطمه قاسمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
35 30267424 فاطمه آزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
36 30267402 مهدیه سالخورده سروی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
37 30052186 كيميا نزاهتي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
38 30067641 سارا علي بابازاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
39 30082347 شکیبا شیرزادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
40 30244524 کوثر شاکری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
41 30267325 زهرا جواهری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
42 30266666 کوثر طریقت کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
43 30266424 فائزه آزادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
44 30098399 آرزو توفیقیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
45 30267286 فاطمه احمدی ترک محله کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
46 30266595 سیده فاطمه قادری ارائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
47 30244947 فاطمه قلی زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
48 30266591 فاطمه زهرا اضعری زیاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
49 30266592 نگین عبدالملکی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
50 30072961 مطهره حبيبي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
51 30095385 هانیه شقاقی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
52 30266791 مارال مرتضایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
53 30267270 فاطمه اسفندیار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
54 30060850 نازنين سروش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
55 30160623 مبینا سیفی زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
56 30071195 سپيده پوررحمان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
57 30266308 ميترا رشيدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
58 30267127 فاطمه محتشمی پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
59 30095479 صدف لرستانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
60 30267099 هانیه کنعانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
61 30054300 آيدا ساعد موچشي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
62 30160859 آیدا ناصری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
63 30109155 صبا حسینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
64 30095254 سیده زهرا آقائی پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
65 30108700 مهدیس غلامی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
66 30095244 معصومه خادم کوشالی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
67 30042074 سيده معصومه رضوي نيا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
68 30266589 فاطمه جمالی منش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
69 30095190 زهرا ناصری اصل کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
70 30108824 رمیصا حسن پور ییلاق کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
71 30065035 سوگند شاهيوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
72 30266142 هستی بهداد پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
73 30266944 بنفشه پویا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
74 30014638 حديث عباسي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
75 30094367 معصومه مرادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
76 30119287 فاطمه صفایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
77 30266930 سپیده حدادزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
78 30266919 آیدا عسکری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
79 30095661 سمیرا شیرجزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
80 30061339 زهرا يعقوبيان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
81 30266867 نادیا شیروانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
82 30266439 مریم مقدسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
83 30244426 سمیه سبکتکین ریزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
84 30059320 پرستو ساجدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
85 30095333 نسترن آورند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
86 30033804 عاطفه بيرانوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
87 30095578 سیده عارفه حسینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
88 30047706 سوگند گرجي نيا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
89 30109255 آتنا دارمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
90 30109076 سحر عمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
91 30234265 عارفه کوچکیان جزی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
92 30067872 غزل سيفي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
93 30036033 مريم يكتا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
94 30266548 هانيه كريمى کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
95 30265449 مهسا اسکندری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
96 30094514 ملیکا یوسفی سعدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
97 30160616 مريم قهرماني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
98 30266342 مریم درویشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
99 30160565 مهدیه رئیسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
100 30045224 فاطمه سادات محمدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
101 30160505 هانیه علیزاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
102 30213668 فاطمه کشاورز محمدیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
103 30160748 آی لار شکرزاده فرد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
104 30266218 سیده زهرا موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
105 30098327 زهرا کاوندی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
106 30266121 فاطمه ده داری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
107 30094268 مائده بردبار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
108 30067219 زينب يعقوب پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
109 30098265 مهسا رضایی قادیکلایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
110 30098169 نگین خیرخواه کفشگری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
111 30098175 سیده فاطمه اسماعیل زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
112 30160797 زهرا بخشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
113 30050781 كوثر جندقي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
114 30096027 زهرا فرد مدحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
115 30094992 نیلوفر پورمند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
116 30109057 سیده لیلا عباسیان گلیردی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
117 30098076 عاطفه سامری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
118 30245033 فاطمه کرونی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
119 30234277 معصومه ایزدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
120 30234276 مهدیه ایزدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
121 30095663 حدیثه طالبی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
122 30094775 زینب رنجبر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
123 30095294 فاطمه فطری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
124 30068472 كيانا عليخاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
125 30036620 الهه دميرچلو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
126 30160947 ساجده رضایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
127 30096353 رعنا شیر محمدی کوهانستانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
128 30160850 سیده محدثه موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
129 30160425 نگین باقری میارکلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
130 30094957 غزل فدایی ده چشمه کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
131 30049108 شادي رفي پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
132 30095036 پریناز فرد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
133 30255254 بهناز ساغرچی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
134 30072151 الگار تدين کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
135 30095283 فاطمه حسینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
136 30097916 سارا عظیمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم
137 30098202 کیمیا بابائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- مثبت 59 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.