لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267512 محمد ممشلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
2 30072169 اميرحسين محمودپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
3 30161447 حسن ربیعی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
4 30266641 امیر حسین مهاجرانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
5 30267501 حسین سپیانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
6 30065620 ابوالفضل رجبي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
7 30266981 علیرضا زارعی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
8 30267445 امیر رضا ذکایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
9 30267442 آرمین رجبی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
10 30033494 امير حسين نوري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
11 30094976 حجت نور محمدی نسب کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
12 30267335 امیرمهدی شهیدی ارقینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
13 30267412 محمود صفدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
14 30098314 عارف یدالهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
15 30068619 عليرضا محمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
16 30094853 محمدحسین داردرفشی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
17 30094793 امیرسینا رستمیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
18 30267299 علیرضا مسیح پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
19 30267173 علی رضا عیب جو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
20 30267307 محمد رضا حاجی جانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
21 30267312 احمد عباسیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
22 30161362 پوریا رمضانی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
23 30095245 حسین ریواز کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
24 30160345 عباس کاوری زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
25 30021078 شاهرخ نجفي رستاقي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
26 30267241 محمد صفرخانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
27 30129510 نورالله غفوری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
28 30161303 مجتبی مسلمی ورکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
29 30160696 دانیال خسروی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
30 30244699 محمد امین معصومی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
31 30057167 فرزاد كامياب کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
32 30265766 امیررضا درگه بند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
33 30095843 مهدی کاظمی بیجاربنه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
34 30267120 میلاد رضایی میرقائد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
35 30096846 محمد حبیبی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
36 30095845 محمد حسین باقری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
37 30095337 امیرحسام کرکه آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
38 30065331 علي كريميان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
39 30047640 ارميا عباسي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
40 30267144 محمد حسام کاکانژاد عنبران کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
41 30096132 احمد بیطرفان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
42 30051811 پارسا مارابي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
43 30095631 محمدرضا امیدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
44 30108722 محمدمهدی خوش نواز کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
45 30094830 معین میرزائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
46 30095451 سینا سلیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
47 30109099 محمد یوسفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
48 30095797 مجتبی آزادسرو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
49 30267075 اميرمحمد شيخي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
50 30266945 ابوالفضل محمودی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
51 30047767 فرهمند يوسفي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
52 30097819 علی آقانقی دهقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
53 30267078 مهدی عبدالهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
54 30266868 محمد جواد توكلي زانياني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
55 30109065 علی زینلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
56 30267071 میثم دهقان طزرجانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
57 30094553 محمدصالح کاظمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
58 30094943 احمدرضا فرامرزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
59 30095314 احد مجیدیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
60 30267040 محمد قیصری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
61 30055573 آرشام ساکي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
62 30109112 محمد صفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
63 30095372 سهیل بابایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
64 30109174 حسین طاهری قجرلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
65 30094354 حامد پسر برده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
66 30224099 سید عرفان سعادت حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
67 30064573 اميرحسين عزيزي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
68 30038635 آرش شيري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
69 30266924 مصطفی مهری خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
70 30266654 محمدجواد سعیدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
71 30096676 دانیال محمودی ممتاز کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
72 30031367 امين رضا شاهويي زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
73 30150225 علی رحیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
74 30266870 محمدعارف شهرکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
75 30266695 جواد نیکوحرف افخم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
76 30095641 محمدرضا نظری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
77 30266817 محمدرضا نودهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
78 30119367 وحید حسینلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
79 30095315 بنیامین کلانتری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
80 30095822 متین پیران کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
81 30068392 امير رفيعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
82 30095242 محمد سامان ستارزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
83 30266015 امیرحسین نهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
84 30052951 عليرضا بهبمن کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
85 30095462 محمد رضا شاکری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
86 30266736 سيد امير حسين ساجد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
87 30057346 محمد الهياري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
88 30266612 حسین یزدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
89 30064748 ابوالفضل احمدي صفت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
90 30095349 علی رسته من فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
91 30109111 پارسا آذری تاکامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
92 30098163 مبین مهرپویان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
93 30068408 محمد احمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
94 30108659 محمد حسین مهدیون کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
95 30108777 مهرتاش زهیرپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
96 30161313 رضا شاکری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
97 30095364 امیرحسین زینلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
98 30095229 یاسین شاه علیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
99 30097268 مسعود سعیدی قلعه آقایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
100 30058380 غلام علي اهلي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
101 30056111 عليرضا خنجري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
102 30067914 مرتضي نعمتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
103 30265899 داود هدایتی نمرور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
104 30095220 ابوالفضل معصومی مهنوج کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
105 30063747 مهدي كسمائي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
106 30129552 محمدرضا کشاورزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
107 30095855 امیرحسین فرجی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
108 30161363 محمد سپهر یغمایی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
109 30093543 علی حشمتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
110 30095853 محمد جواد بستانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
111 30061056 سيداميرمحمد لطفي كيان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
112 30044870 امير حسين عليپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
113 30095247 عرشیا روح الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
114 30041998 مهدي زينل آبادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
115 30109005 محمدرضا رشوند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
116 30108868 اسماعیل منفرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
117 30266249 سید علی خسروانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
118 30098309 سیدمهدی حافظی فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
119 30052656 افشين هاشمي پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
120 30020465 محمد امين بهرامي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
121 30265951 علی بخشی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
122 30044418 سپهر حسن شاهي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
123 30266104 محمد احمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
124 30109242 هادی گچی نجف آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
125 30266163 حسین علی دادی نائینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
126 30109159 مهدی ابراهیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
127 30095820 دانیال محمد خداجو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
128 30109252 مجید حسینعلی قصاب کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
129 30095800 پیام ارکان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
130 30054763 آراد ترابي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
131 30098346 متین بهرامی عیسی آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
132 30255160 سید نیما سید هدایت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
133 30097888 سید امیر حسین مهدوی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
134 30108782 محمد کمانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
135 30023594 علي رضا زند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
136 30182723 علی خسروبیگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
137 30161265 محمد صهیب حاجی میرزایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
138 30108675 علیرضا حیدری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
139 30109135 محمدرضا اسمعیلی خانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
140 30068420 ديار بيک لري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
141 30098551 مسیح سلیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
142 30098480 سپهر صاعدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
143 30094135 محمدحسین قوی پنجه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
144 30108912 علی قهرمانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
145 30028458 حسين اصغري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
146 30265517 حامد فردی پیله علیده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
147 30055257 اميرحسين بهرامي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
148 30095359 پوریا تنگدویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
149 30095125 علی روزگرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
150 30097970 عرفان خلیل پور علمداری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
151 30160790 پوریا اقدسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
152 30056944 مهدي مهرورزان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
153 30255228 محمد مهدی جهانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
154 30095145 محسن حصاری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
155 30095430 محمد حکم ابادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
156 30094768 محمد خسروبیگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
157 30094465 حسین امینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
158 30098431 امیررضا برازنده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
159 30045519 فردين قادرپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
160 30026410 محمد پرنيان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
161 30054517 مهدي ميرزايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
162 30094999 یاشار جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
163 30095857 محسن شیخ رضائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
164 30098620 حسن عباسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
165 30095763 سینا عطیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
166 30056361 امين جهانبازي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
167 30066312 حسن دولي خاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
168 30095034 پدرام شفیعی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
169 30095828 محمدحسین ورمزیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
170 30255157 حسین دهقانی دشتابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
171 30043282 امين قنبري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
172 30043651 عباس رضايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
173 30129578 شایان امراه زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
174 30049319 ابوالفضل جزيني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
175 30044453 محمد اعتمادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
176 30046720 كامران محمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
177 30072167 هادي كياني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
178 30098075 lمهدي عليمحمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
179 30095755 محمدطاها چهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
180 30098078 حسام برخورداری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
181 30098180 پویا کمالی مسکونی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
182 30046597 علي بهرامي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
183 30093442 رضا نجفي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
184 30098295 علیرضا عظیمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
185 30031506 امين شايگان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.