لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30129561 سینا طاهرکردی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
2 30267488 مهیار سکالو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
3 30267502 مصطفی جعفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
4 30095292 محمد شکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
5 30067915 محمود نعمتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
6 30267410 امیر حسین اسداللهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
7 30109029 امیر محمد حسنلو فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
8 30094886 علی پرداس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
9 30097243 آرمان نبی زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
10 30097754 محمد صادق کریمیان نوکابادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
11 30267281 محمدرضا محمد پور کالوس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
12 30160692 مهراب خسروی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
13 30094745 حسین محمود بیک کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
14 30059635 نويد عشقي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
15 30129528 کیانوش سلجوقی پبدنی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
16 30129562 عرفان دیوکان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
17 30267063 محمدرضا طالع اسماعیلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
18 30266152 ابوالفضل منوچهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
19 30266985 مهزیار مرادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
20 30046817 ميلاد محمد پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
21 30267153 سیدامیررضا رگیم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
22 30095833 سینا ظاهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
23 30109066 رضا عطائی سینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
24 30129441 وحید قربانگلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
25 30054673 حسين خدري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
26 30109056 سامان یوسفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
27 30108873 محمد جواد بلند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
28 30108776 آروین آدوس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
29 30054378 علي مينايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
30 30267025 مهدی قاسمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
31 30053339 بنيامين ياورزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
32 30108849 فردین بخشی گرمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
33 30266992 علیرضا حلیمی کاریزایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
34 30266980 امیر رضا مقدم ز آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
35 30095805 امیرحسین نورنیا شهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
36 30025981 نيما حبيبي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
37 30045030 محمد صادق بياتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
38 30056547 يونس عيوضي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
39 30032873 كاوه دست افکن کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
40 30266818 امیرحسین قربانی زلتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
41 30043844 علي خليلي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
42 30062845 سيد ابوالفضل عمراني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
43 30108931 آیدین یعقوبی آرو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
44 30266669 میکائیل ادهمی فولادکلائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
45 30161455 محمدرضا یحیی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
46 30119336 آرام پور قربانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
47 30016942 علي محمودي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
48 30162036 عرفان داودی ایمان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
49 30057129 ابوالفضل نصيري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
50 30161214 امیر محمد واحدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
51 30028301 سينا نعمتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
52 30109251 محمدجلال کلانتری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
53 30108796 محمد قاسمخانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
54 30119289 محمد مهدی کرمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
55 30064744 حسين محمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
56 30266290 علیرضا عزیزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
57 30129532 امیرحسین قاسمی کهریزسنگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
58 30064747 محسن صمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
59 30097935 امیر حسین اکبری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
60 30060792 شاهرخ رحيمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
61 30213609 محسن تیموریان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
62 30070577 محمدرضا غلامي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
63 30062120 مهدي يزدي فولادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
64 30119374 محمد رزمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
65 30129520 محمد مهدی مرادی فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
66 30129559 مهدی براتی کهریزسنگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
67 30067133 محمد ياسين خاكسار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
68 30161689 علی صیادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
69 30044284 محمدامين زارع کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
70 30095835 میلاد غلامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
71 30109256 پویا حاتمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
72 30068129 هومن روحي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
73 30129420 امیر دانشور کلوانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
74 30096657 مهدی عباسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
75 30095720 سیدسجاد میرشریفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
76 30082976 حامد پیرمرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
77 30097519 امیرحسین فرهادیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
78 30095780 محمد جواد نساج کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
79 30129419 امیررضا رضاکوده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
80 30095342 محمدمهدی مهاجری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
81 30097776 امیررضا محسنی فر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
82 30097581 علی کریمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
83 30063792 سپهر صحابي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
84 30095004 علیرضا رضایتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
85 30161220 امید حاجی رجب کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
86 30095582 امیر محمد نوروزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
87 30094939 معین جوانمرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
88 30161146 زانيار اوليائي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
89 30032908 ستار فرزانيان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
90 30053386 محمد مهدي بني اسد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
91 30063850 پيمان ميرزايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
92 30203183 امیر ملکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
93 30095730 مهدی مرادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
94 30056120 مهرزاد امراه زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
95 30094995 محمد حسین کشاورز کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
96 30097412 علیرضا بیگدلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم
97 30095380 پدرام پرهیزکار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 68 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.