لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30095861 نادر جوادی فر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
2 30129576 مهدی کشتکار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
3 30267503 حسین حسن زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
4 30161415 امیرحسین دهقان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
5 30267396 توحید اولادزاد عباس آبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
6 30267283 امیر علی فرجاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
7 30267260 نيما شهبازي وانستانق کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
8 30095608 علیرضا قنبری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
9 30063834 عليرضا ناصر رنجبر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
10 30095778 محمدرضا ماهیشکار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
11 30030615 سيد محمد رضا مناني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
12 30245052 حسین رضوی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
13 30234379 علیرضا اسکندری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
14 30097811 ارشک ابراهیمیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
15 30129513 علی علی اکبری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
16 30129565 امین رضا کاظمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
17 30224070 عادل صفرى نژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
18 30267019 علی بیگ محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
19 30265884 امیرمحمد محمددخت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
20 30068403 ميلاد رنجبر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
21 30098619 امیرمحمد وظیفه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
22 30129518 حمیدرضا مهرفر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
23 30129632 محمد رضا پولادوند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
24 30266206 امید عزیزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
25 30071420 عليرضا خاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
26 30162060 حسام فیروزیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
27 30070887 حسين خاتمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
28 30057272 كيارش اسماعيل نيا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
29 30044692 سيد حسن مهدي پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
30 30266814 محمدرضا حاجی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
31 30108932 کمیل فیضی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
32 30098301 محمدرضا کاظمی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
33 30068390 عليرضا بهشتي هفتادر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
34 30052385 عرفان سيد صالحي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
35 30108871 محمدهادی طاهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
36 30015677 امير محمدپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
37 30266651 محمد آیئن کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
38 30067130 رضا غلامزاده حقیقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
39 30098543 سید یوسف شاطرزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
40 30094813 آرمین نژادیوسفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
41 30064749 محمد حسين محمدي زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
42 30066603 ستار حاج هاشمي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
43 30068574 محمدرضا احمدپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
44 30070580 حسين غلامي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
45 30129550 شایان شکری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
46 30265968 مهدی مزروعی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
47 30109060 پویا شریفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
48 30022716 علي محمدزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
49 30095064 مهدی فراهانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
50 30068626 محمدرضا محبي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
51 30095340 امیرحسین سالاری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
52 30035738 عباس توكليان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
53 30095666 سید عماد سهرابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
54 30095170 نوید محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
55 30095789 مسعود دهنوی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
56 30097267 امیرحسین دالوند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
57 30098604 فردین اکبری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
58 30265650 محمد حسین سلمانی زفره کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
59 30063260 ارشاد احمدي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
60 30097958 عرفان صفری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
61 30265416 پارسا بیگی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
62 30255139 محمد مهدوی منش کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
63 30095268 محمد مباشری دامنه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
64 30067143 محمدرضا زارع کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
65 30098246 علیرضا درانی پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
66 30094088 علیرضا شورابادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
67 30095815 محمد جعفریان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
68 30095561 سیدحسین حجازی فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
69 30055819 عليرضا برخوردار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
70 30069402 بهروز محمدخاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
71 30055803 رضا خوشدوني فراهاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
72 30095066 امیر حسین احمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
73 30095762 هادی نظری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
74 30051053 نيما مرادي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
75 30097012 پرهام زاهدي كسرينه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم
76 30182663 مجتبی پزشکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- مثبت 76 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.