لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30083207 محمد یوسف کلانتری کاتا انفرادی امید -- آقایان
2 30095382 محمدمهدی قربانیان کاتا انفرادی امید -- آقایان
3 30267111 رضا بخت آور کاتا انفرادی امید -- آقایان
4 30266833 امیرحسین کرمی قزلجه کاتا انفرادی امید -- آقایان
5 30015775 اميرحسين اسماعيل زاده آخوندي کاتا انفرادی امید -- آقایان
6 30066589 محمدرضا ميراب مرتضوي کاتا انفرادی امید -- آقایان
7 30065325 علي عكاف کاتا انفرادی امید -- آقایان
8 30019697 علي رضا خدري کاتا انفرادی امید -- آقایان
9 30063911 سجاد اسمعيلي کاتا انفرادی امید -- آقایان
10 30022028 محمد كسبي کاتا انفرادی امید -- آقایان
11 30266925 سجاد نعمتی کاتا انفرادی امید -- آقایان
12 30027499 هادي حق نظري کاتا انفرادی امید -- آقایان
13 30027500 امين وقري کاتا انفرادی امید -- آقایان
14 30034250 ميلاد ايوبي کاتا انفرادی امید -- آقایان
15 30129459 امير يزدان تدين کاتا انفرادی امید -- آقایان
16 30072355 اميرعلي طالبي زاده کاتا انفرادی امید -- آقایان
17 30098007 محمد ناروئى کاتا انفرادی امید -- آقایان
18 30005194 حميد رضا پوراعماء کاتا انفرادی امید -- آقایان
19 30095191 علی ارچنگی کاتا انفرادی امید -- آقایان
20 30034008 علي عالي مرام کاتا انفرادی امید -- آقایان
21 30053429 علي شريف زاده کاتا انفرادی امید -- آقایان
22 30095562 سید مجتبی موسوی ریزی کاتا انفرادی امید -- آقایان
23 30053167 امير بدوي کاتا انفرادی امید -- آقایان
24 30044257 محمد جواد اميدواري کاتا انفرادی امید -- آقایان
25 30062150 مرتضي ديلم کاتا انفرادی امید -- آقایان
26 30037484 مهرشاد جمشيدي کاتا انفرادی امید -- آقایان
27 30065749 محمدرضا محمودي کاتا انفرادی امید -- آقایان
28 30265791 امیر شکوه کاتا انفرادی امید -- آقایان
29 30265598 امیر محمد نقدی کاتا انفرادی امید -- آقایان
30 30034010 بهنام براتي کاتا انفرادی امید -- آقایان
31 30072806 محمدرضا محمدزاده کاتا انفرادی امید -- آقایان
32 30265641 علي سلطاني کاتا انفرادی امید -- آقایان
33 30008525 سوران زماني کاتا انفرادی امید -- آقایان
34 30055696 محمد محبي کاتا انفرادی امید -- آقایان
35 30069933 اميرمسعود محمودي کاتا انفرادی امید -- آقایان
36 30013910 امين حسني افشرد کاتا انفرادی امید -- آقایان
37 30014364 متين مهتاب کاتا انفرادی امید -- آقایان
38 30095968 سعید ابراهیمیان کاتا انفرادی امید -- آقایان
39 30055389 حامد قاسمي کاتا انفرادی امید -- آقایان
40 30051582 حجت اله نظري کاتا انفرادی امید -- آقایان
41 30055441 علي خليفه کاتا انفرادی امید -- آقایان
42 30034009 دانيال نواب صفوي کاتا انفرادی امید -- آقایان
43 30023613 علي زند کاتا انفرادی امید -- آقایان
44 30066712 جاويد بهمن جاه کاتا انفرادی امید -- آقایان
45 30032941 ابوالفضل جهانبخش کاتا انفرادی امید -- آقایان
46 30041704 علي شهپري کاتا انفرادی امید -- آقایان
47 30094415 امیرمحمد تیموری کاتا انفرادی امید -- آقایان
48 30094475 محمد استخر کاتا انفرادی امید -- آقایان
49 30050040 رضا ديندار مهر کاتا انفرادی امید -- آقایان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.