لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267749 پریا سعادتی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
2 30267247 پریا فکوریان کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
3 30095156 فاطمه شیرزادی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
4 30095454 نرگس علی محمدی کرکرق کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
5 30057951 فاطمه مطيري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
6 30067688 حديث موسوي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
7 30053482 مهديه حسيني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
8 30024080 آرمينه پيله ور کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
9 30267672 ملیکا حسن زاده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
10 30267661 هانیه حسین پور سراجی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
11 30093892 زهرا عبدالهی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
12 30035689 مرضيه عابدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
13 30035177 الهه عابدي مطلق کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
14 30035173 ساناز ده پهلوان کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
15 30109232 زهرا فلاحی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
16 30055958 نگين قاسمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
17 30267048 ستاره محمدی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
18 30267550 یاسمن غلامشاهی باغوئی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
19 30119353 محبوبه باقری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
20 30093448 فاطمه قاسمی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
21 30039119 سوگند شجاع کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
22 30098523 نیلوفر عباسی مازندرانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
23 30109022 نرجس بیک محمدی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
24 30267443 مهسا باقری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
25 30267117 سمیه جعفری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
26 30064865 گلناز آقابابا گل کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
27 30058094 فاطمه سرپاش کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
28 30266585 لیمو اسمعیلی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
29 30055591 فاطمه سعادتي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
30 30160631 محدثه مهدوي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
31 30068905 شقايق كرمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
32 30267265 حانیه امیری محمودصالحی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
33 30095237 حدیثه عرب باقری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
34 30031848 صدف صادقي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
35 30036344 شبنم پناهي منش کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
36 30034820 سايه غريب نواز کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
37 30213386 بهار بساک کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
38 30067685 زهرا خردمندان کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
39 30095339 زهرا چگنی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
40 30097911 آتنا قاسمی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
41 30063525 محدثه قمبري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
42 30008954 آناهيتا يحيي پور کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
43 30098450 شقایق پاکی پودنک کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
44 30094363 ساینا عقیقی شرقی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
45 30094359 سیده حدیث پژمان کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
46 30096483 شقایق سعیدی فر کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
47 30266763 ملینا فرج دنیوی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
48 30002027 نيلوفر دوكوهكي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
49 30108862 نرگس آقابزرگ نژادخشکرودی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
50 30224145 شیوا جعفری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
51 30119350 فرشته ندیمی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
52 30160993 عاطفه منتظری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
53 30266140 فاطمه جهانلو کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
54 30020390 اديبه گچ پز کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
55 30054473 مينا درويشي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
56 30063123 ژيلا كرمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
57 30033229 ليلا خادم کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
58 30005332 آنا شايسته کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
59 30037402 فاطمه اردشيري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
60 30029125 زهرا درودي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
61 30039103 فرزانه بوژمهراني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
62 30039097 مهديه درويش کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
63 30040721 سولماز جعفرزاده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
64 30095138 زکیه غنی زاده گزکی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
65 30011821 ام البنين يوسف جعفري فینی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
66 30042763 فاطمه راهويي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
67 30068737 خاطره فروزنده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
68 30073747 شيوا صيدعلي ساماني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
69 30069038 فاطمه شيراني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
70 30059294 آتوسا نيکخواه کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
71 30029042 مهسا رضايي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
72 30038742 سبا سلطاني نژاد کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
73 30067730 عطيه غلامي کفشگری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
74 30094250 فاطمه حاصلی خانکهدانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
75 30266051 یلدا اسماعیلی مقدم کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
76 30160609 زهرا مرادی قره آغاجلو سفلی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
77 30098342 مطهره کریمی بدرآبادی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
78 30028074 نازنين رضي خوشکار کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
79 30097462 فاطمه کنعانی سروندانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
80 30070595 مريم رضايي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
81 30094769 زهرا پاکدل کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
82 30014637 فاطمه بيات کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
83 30016850 سارا عظيمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
84 30265433 فاطمه برومندی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
85 30098645 آیدا علیمرادی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
86 30049705 هدي رحيمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
87 30224187 فاطمه سعیدی پاریزی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
88 30182569 محبوبه اميدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
89 30161277 کلثوم بابائی دروپی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم
90 30094826 مهتاب ریگی زاده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 50 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.