لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267664 فاطمه نبی زاده فارسانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
2 30108897 نسیم خیراله پورسرائی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
3 30267726 سیده زهرا موسوی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
4 30035417 مليكا آقائي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
5 30267727 آرام کاظمی راد کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
6 30058980 سميه مظفري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
7 30266299 نگین خسروی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
8 30044593 مائده دلير کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
9 30108929 امینه سرگزی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
10 30267456 سحر بهاری اجیرلو کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
11 30071946 کيميا رشيدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
12 30057940 زهره ياراحمدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
13 30108985 فاعزه زمانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
14 30034441 مريم قنبرزاده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
15 30095179 فاطمه مرشدی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
16 30095169 فاطمه نوروزیان کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
17 30266417 فاطمه دوستوندی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
18 30109213 زینب مطاعی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
19 30244743 فاطمه احمدپور کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
20 30097503 نرگس محمدی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
21 30043114 فاطمه ميري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
22 30095457 سحر میکائیل زاده دور جون کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
23 30160488 مریم اشیری میارکلائی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
24 30044898 صديقه شاهرخي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
25 30063240 زهرا فخرايي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
26 30119361 زهرا هاشمی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
27 30095332 عاطفه عباسی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
28 30062099 آتنا رشيدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
29 30213441 مریم قاسمی میرار کلائی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
30 30267336 حدیثه سیفی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
31 30062584 مائده محمودي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
32 30025366 زهرا نوبخت شبلو کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
33 30066469 سيده مريم حسيني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
34 30266838 رقیه پورداداش کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
35 30053440 سارا صالحي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
36 30109158 هانا امیری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
37 30063292 شكيبا چگني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
38 30025639 مبينا كاوسي طیولا کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
39 30266795 یاسمن رضایی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
40 30098624 مرضیه سلیمانی دهنوی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
41 30245106 حديثه نسرين کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
42 30266708 آيدا صبا کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
43 30213494 نازنین شلال وند کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
44 30244790 نجمه برزگر کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
45 30007075 زهرا تركي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
46 30055564 زهرا تقي يار کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
47 30161615 هانیه کاویانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
48 30007343 زينب عيدي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
49 30035175 معصومه سيفي باغبانانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
50 30047879 ريحانه خاني کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
51 30266069 فاطمه کمالی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
52 30093465 فرزانه جعفر پور کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
53 30098031 الهه رجبی دلیگانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
54 30094257 حدیث زارع گلستانی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
55 30070007 نيايش گران حاجي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
56 30045392 سحر نوروزي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
57 30023121 نرگس بدري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
58 30083283 اسما هاشمی پور کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
59 30055570 مينا دعوتي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
60 30063193 سحر كرمي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
61 30265730 یگانه یوسفی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
62 30097963 رویا سلیمزاده کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
63 30095690 مهدیه نوروزی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
64 30043958 زهرا كرمپوري کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
65 30083057 نفیسه رضای کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
66 30098025 عاطفه ریسی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
67 30069546 فاطمه ساطعي کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
68 30094588 سیده مریم عمادی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
69 30255247 زهرا جاویدی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
70 30255170 ریحانه صالح گوهری کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم
71 30213820 لیلا مرادی کــومیــــته امید -- بانوان -- منفی 55 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.