لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30266061 مسعود زارعی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
2 30267263 رضا محمدویسی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
3 30161450 مهدی طبرزدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
4 30161329 سجاد رحیمی مهربان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
5 30267145 مهدی رضایی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
6 30083133 سینا جلیلیان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
7 30223997 علیرضا نظری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
8 30026144 اميرحسين نصيري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
9 30129589 نیما یزدی فولادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
10 30093412 حجت مجیدیان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
11 30161378 کمیل ابوالحسنی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
12 30267005 علیرضا رضایی فولادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
13 30266778 محمود فلاحتی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
14 30046741 اميرحسين رضا خاني نژاد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
15 30266525 محمدنوید برمک کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
16 30266911 محمد غنجعلی پور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
17 30098438 امير علي غلامی جورشري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
18 30098601 علی طبرزدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
19 30161550 امیرحسین یغمائی مقدم کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
20 30266794 پوریا محمدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
21 30060522 اميرحسين خدادادي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
22 30064746 عليرضا قهرمان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
23 30095238 محمد رسول رفیعی هامانه کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
24 30266672 علیرضا ناظری سوادرودباری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
25 30161669 سجاد زمانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
26 30035626 اويس امارلو کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
27 30045243 ميثم عطايي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
28 30098148 احمد نجفی لیواری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
29 30266608 سید علی جعفری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
30 30266533 علی بختیاری وحید کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
31 30031795 عليرضا حسيني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
32 30067912 مهدي آقاجاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
33 30097303 علیرضا احمدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
34 30055506 اميرحسين دهيني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
35 30098612 جواد رنجبر کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
36 30095211 محمد زمانی نصرآبادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
37 30083292 ابوالفضل عابدی کفشگری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
38 30265341 علیرضا قهرمانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
39 30033915 ارمان عليزاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
40 30109045 امیرحسین حیدری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
41 30055706 علي زارع کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
42 30098644 کامران حسینی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
43 30061380 محمد كيقبادي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
44 30033439 محمد آساني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
45 30098632 الیاس اسمعیل زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
46 30063204 محمد ظفري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
47 30055837 علي اكبر بختياري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
48 30095347 علی ارجمند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
49 30095597 سینا اردستانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
50 30244803 آرمین مهری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
51 30095499 محمد مسعود زارع خورمیزی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
52 30119286 مهرگان سلیمانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
53 30031012 علي حسن زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
54 30082802 مصطفی مطور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
55 30045986 حميد حسني پور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
56 30072379 علي محمد زندپور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
57 30161267 امیر محمد لطیفی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
58 30043928 عليرضا ابوليان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
59 30071612 اميررضا حسيني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
60 30094700 سیدعلی اصغر برغمدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
61 30244909 نیما رنجبر کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
62 30054713 رضا راستين کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
63 30094986 مهدی رستمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
64 30036889 مجتبي حداديان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
65 30063062 علي سميعيان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
66 30095523 رضا حيدري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
67 30042509 احسان مهديان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم
68 30007086 معين حسن پور قهساره کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 55 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.