لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267543 سبحان محمدقاسمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
2 30265721 احمدرضا علی پناه کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
3 30021917 ابوالفضل عمادي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
4 30057253 افشين خاني موگويي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
5 30036756 محمد يوسفي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
6 30267264 فرشيد عزيزي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
7 30024814 اميرحسين خسروجردي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
8 30021314 محمد دبيري فرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
9 30109249 محمد سرباز کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
10 30267121 محمد جعفر فرخی کیاسری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
11 30213688 محمد صباحی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
12 30069974 هادي رضواني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
13 30095149 فرهاد کریمی منش کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
14 30267069 امین حق دوست کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
15 30071421 شاهين مطيعيان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
16 30094673 حسین مهران ابی بیگلو کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
17 30066785 سيد محمد باقر مير افضلي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
18 30266747 سعید اسدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
19 30052950 امير مهدي گلشني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
20 30059583 مسعود قاسمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
21 30109096 ابوالفضل ندیمی اشمان کماچالی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
22 30095001 محمد بنایی حسنارودی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
23 30064736 مهدي بيات کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
24 30045954 مهدي رحيمي نژاد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
25 30044092 عليرضا داودي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
26 30161920 آرمان بهردین کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
27 30098081 محمدحسین اکبری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
28 30266696 علی رضائی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
29 30034250 ميلاد ايوبي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
30 30083320 ميثم ادهمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
31 30108684 امیرحسین جعفرپورچک اب کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
32 30095236 علی اکبر رمضانلی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
33 30095528 علي دخيل عباسي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
34 30058381 امير خليلي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
35 30098545 محمد شاد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
36 30266304 حسین اسدی کرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
37 30062150 مرتضي ديلم کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
38 30023591 رضا محمدي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
39 30066401 سيد ابوالفضل حاتمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
40 30034297 محمد حسين قاسمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
41 30109175 اسماعیل بابائی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
42 30109059 مهدی شاهمرادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
43 30065749 محمدرضا محمودي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
44 30108810 محمد قیصری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
45 30059135 محمد جواد رضواني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
46 30119303 محمدرضا قبادپور قورد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
47 30108977 سید مهدی موسوی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
48 30093456 محمد نورالهی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
49 30109014 امیر حدادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
50 30109139 حمیدرضا اسمعیلی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
51 30071430 احمد رضا عباس زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
52 30036980 اميرحسين خاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
53 30052664 فريد ميرزا زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
54 30129456 علیرضا محمدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
55 30097264 رضا جعفری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
56 30265552 علیرضا قنبری پور کودیانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
57 30069933 اميرمسعود محمودي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
58 30053399 فرزاد دهقان ضاد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
59 30095288 پارسا معصومی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
60 30056369 محمدرضا گويمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
61 30063740 مهدي شفيع زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
62 30129465 سیدعلی موسوی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
63 30083382 رضا قاسمي پير بلوطي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
64 30095592 پوریا شهسواری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
65 30063206 سينا مولانايي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
66 30172089 کوشیار رهنمای بهمبری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
67 30020888 مجتبي محمدي مقدم کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
68 30096018 محمدمهدی رحیمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
69 30072168 مهدي كياني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
70 30053832 ماهان جعفري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
71 30034125 محمد صالح كمالي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
72 30093935 حسين احمديان جونقاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
73 30068577 سيد سروش سادات کچویی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
74 30030234 محمدطه عبدالهي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
75 30094566 علیرضا کریمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
76 30029094 شيركو بازافکن کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم
77 30056524 سيديوسف محمودپناهي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 60 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.