لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30061435 محمدرضا مرادي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
2 30267500 محمدحسین ثابت کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
3 30109239 مهدی سرباز کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
4 30094903 سیدامیرحسین حسینی مقدم کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
5 30052836 سجاد اكبري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
6 30267000 عرفان امیری جوان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
7 30267291 احمد آدینه کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
8 30050207 جلال عابدي فرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
9 30108848 آرمین حسن زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
10 30045829 علي جاويدان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
11 30095686 ایمان عیوضی نصرآبادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
12 30129474 امیر حسین قیاسوند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
13 30073375 فردين فتاحي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
14 30052865 علي خلفي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
15 30055688 سپهر رئيسي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
16 30065850 محمدرضا كاظمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
17 30109265 علیرضا قندی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
18 30267082 محمدرضا اشک زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
19 30266910 عرفان وحدت محمود کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
20 30056181 اميرحسين سهرابي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
21 30039382 علي دالوند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
22 30093491 مهدی جوانشیر کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
23 30108670 علیرضا فلاح کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
24 30265356 سجاد خدري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
25 30266964 محمد مهدی محمدی گوجلو کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
26 30266692 هانی بارکازران کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
27 30065289 علي رحيمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
28 30018796 ياسين راسخي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
29 30066291 مصطفي عباسي منفرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
30 30095270 پوریا داودی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
31 30065851 اميرحسين بابايي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
32 30032874 سيدمحمدامین طباطبائي زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
33 30065986 حسن حسن پور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
34 30265596 احسان شریفی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
35 30068385 اميرحسين منصوري مجومردی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
36 30063756 مصطفي ميرتاج الديني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
37 30109176 محمد حسین توکلی حسن ابادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
38 30031950 علي ابراهيمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
39 30062558 محسن ركني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
40 30040734 محمد جواد عرفانيان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
41 30069403 ابوالفضل ملكي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
42 30051050 پوريا مرادي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
43 30129701 سینا سلطانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
44 30109170 Yones Ghasemi کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
45 30109026 امیرمحمد مفتاحی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
46 30108665 سجاد فخیمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
47 30098007 محمد ناروئى کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
48 30045918 سجاد جواهر شناس کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
49 30040241 محمد سليمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
50 30082811 علی تهمتن کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
51 30015134 آرش مرادي ميانه منفرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
52 30266389 فراز کرمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
53 30129536 رضا داداشی آقمشهدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
54 30052671 محمدامين بلوچ کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
55 30010573 مرتضي خسروي شهمیرزادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
56 30265743 نوید شیخ بابایی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
57 30098580 محمد مهدی عزیززاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
58 30095128 پوریا برومند خلیلی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
59 30266164 حسین زینی وند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
60 30160896 محمد میردریکوند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
61 30014601 امير حسين دانشمند کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
62 30203151 میلاد سلطانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
63 30032947 علي حسين زاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
64 30108828 مهدی کریمی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
65 30083299 سیدمصطفی آل هاشم کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
66 30023028 مجتبي اسماعيلي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
67 30044256 محمد اسمعيلي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
68 30055704 محمد زارع کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
69 30160641 مسعود تخت دار کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
70 30028617 پوريا مختارپورنجمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
71 30038021 امين ساكت لاله کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
72 30162085 میثم علاِئی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
73 30057301 رامين احدي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
74 30095694 سعید سلیمانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
75 30083071 محمد صادق شعبانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
76 30094177 سیدمحمدحسن ابطحی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
77 30053729 محمد مهدي ابراهيم خاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
78 30098095 امیرحسین خراسانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
79 30094589 حافظ کمالی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
80 30095747 ایمان منصوری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
81 30032966 مهدي توکلي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
82 30098127 حسین خوشدونی فراهانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
83 30049352 اميرحسين اسحاقيان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
84 30040330 عليرضا سيفي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
85 30213738 سید احمد آزاده کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
86 30129508 أمير حسين كوهستاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
87 30096438 مصطفی اکبری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
88 30095580 زانا سجودی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
89 30064734 مهدي اكبريان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم
90 30109050 شاهين محمدي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 67 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.