لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30049949 مهران حدودي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
2 30267129 علیرضا قاسمی بیزکی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
3 30224051 محمدرضا دوستی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
4 30129682 حمیدرضا نجاتي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
5 30098414 مسعود دادخواه کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
6 30108650 محمد بهبود کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
7 30057295 سيدعلي کريمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
8 30094357 سید علی اصغر موسوی اصل ارزنق کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
9 30015636 فرهاد اسكندرپور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
10 30094454 رضا سوری کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
11 30266419 امیر حسین فداکار کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
12 30038542 محمدرضا كمالي اصل کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
13 30097490 مهدی محمودی متانکلائی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
14 30109052 محمدرضا ناصروندی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
15 30119320 مجتبی مرادی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
16 30046881 علي اصغر پيرمرد کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
17 30244798 محمد حسین فتاحیان کلیشاد رخی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
18 30032875 دانيال دست افکن کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
19 30119364 اسماعیل معتمدی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
20 30045985 سيد رضا خوش کلام کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
21 30026736 ابوالفضل قاسمي کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
22 30061371 محمد علي نيلفروشان شهشهانی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
23 30046717 حسين نجاد ميسم‌پور کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
24 30042146 نويد محرم خاني کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
25 30061288 عليرضا آتش پنجه کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
26 30083322 امیر حسین گودرزی کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
27 30064494 مهدي عاشوري کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم
28 30095106 مسلم جهانی کلستان کــومیــــته امید -- آقایان -- منفی 84 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.