لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام تیم نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30098500 کرمان الف عاطفه رستمی معتمد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
2 30062896 کرمان الف زهرا سرداري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
3 30119370 کرمان الف رقیه رحیم آبادی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
4 30056926 جوانه زينب السادات حسيني کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
5 30034085 جوانه مليكا عزتي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
6 30119294 جوانه سپیده امینی صومعه کبودین کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
7 30160542 هیات کاراته اصفهان ملیکا سلطانی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
8 30057980 هیات کاراته اصفهان گلناز شاهزيدي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
9 30057979 هیات کاراته اصفهان يگانه شهپري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
10 30108962 کمربند مشکی آتنا گرامی پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
11 30109031 کمربند مشکی شقایق حق بین گله پردسری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم
12 30067644 کمربند مشکی مائده مكاري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.