لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام تیم نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30095458 جیرفت محمدرضا شفیعی رمون کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
2 30334069 جیرفت رضا مسلمی مهتی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
3 30108909 جیرفت محمد شفیع زاده کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
4 30244846 جندی شاپور آرین دهبان کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
5 30193025 جندی شاپور امیرحسین فصیحیانی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
6 30265576 جندی شاپور محمد علی کشاورز مویدی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
7 30094894 مقدم پویا فرزانه کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
8 30094897 مقدم امیر رضا عزیزی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
9 30094896 مقدم امیر حسین پناهی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
10 30333764 شاهین امیر رضا کرمی قزلجه کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
11 30172215 شاهین محمد صدرا شیدزی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
12 30160574 شاهین مهدی شاهین کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
13 30059799 آکادمی کاراته معین آستانه اشرفیه پوريا محمدخواه کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
14 30095913 آکادمی کاراته معین آستانه اشرفیه رضا گرامی حسین آباد کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
15 30095862 آکادمی کاراته معین آستانه اشرفیه علیرضا رجبی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
16 30096980 باشگاه آسو بانه آکام خندانی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
17 30096982 باشگاه آسو بانه اشکان رحیمی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
18 30161238 باشگاه آسو بانه دیار محمدی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
19 30323122 کبکانیان محمد امین انسی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
20 30150225 کبکانیان علی رحیمی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
21 30150039 کبکانیان مهرایین پلاتینی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
22 30108878 آکادمی کاراته چای رفاه حسن صالحی کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
23 30044872 آکادمی کاراته چای رفاه علي محمودي کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم
24 30044874 آکادمی کاراته چای رفاه امير پورميرزا کاتـــا تیمی جوانان -- آقایان -- منفی 0 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.