ثبت نام مسابقات
آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور سبک کیوکوشین KWF آقایان

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - بزرگسالان - پیشکسوتان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 6037691788151553 بنام محمد حسین محمودی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای محمد حسین محمودی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.


آغاز ثبت نام
هفتمین دوره مسابقات استانی سبک پرفکت کیوکوشین آقایان

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - بزرگسالان - پیشکسوتان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 375000 ریال را به حساب سبک پرفکت کیوکوشین واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سبک پرفکت کیوکوشین را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.


در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد
آغاز ثبت نام
دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان تن شین کان دختران و پسران

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - بزرگسالان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره حساب 1054800106645141 و یا شماره کارت 6396071108500034 بنام علیرضا منفرد واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای علیرضا منفرد را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.


در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد
آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور سبک شین رزم ذوالفقار پسران

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - بزرگسالان - پیشکسوتان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 6273811042249687 بانک ملی بنام غلامعباس خوانسازی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای غلامعباس خوانسازی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.


در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود نداردشرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
چهارمین دوره مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین ساکاموتو ایران دختران و پسران

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - امید - بزرگسالان - پیشکسوتان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 1300000 ریال را به شماره حساب 0321974686005 و یا شماره کارت 6037997269977337 بانک ملی بنام فریدون فیروزی نوروز واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای فریدون فیروزی نوروز را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.


آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور سبک شورین کمپو کای کان آقایان و بانوان

رده سنی:
نوجوانان - جوانان - بزرگسالان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 5859831088777163 بانک تجارت بنام سید محمد صالحی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای سید محمد صالحی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم منتخب سبک سوکیوکوشین کاراته ایران دختران و پسران

رده سنی:
خردسالان - نونهالان - نوجوانان - جوانان - امید - بزرگسالان - پیشکسوتان

توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره حساب 0100357335001 و یا شماره کارت 6037997435880753 بانک ملی بنام وحید بهرمان واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای وحید بهرمان را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (سال 1398)

رده سنی:
نونهالان

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (سال 1398)

رده سنی:
نوجوانان

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (سال 1398)

رده سنی:
جوانان

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (سال 1398)

رده سنی:
امید

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان گرامیداشت روز معلم

رده سنی:
بزرگسالان

جنسیت:
بانوان و آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان آقایان سبکهای آزاد

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات آزاد کشوری ( ساباکی ) سبک های آزاد

رده سنی:
جوانان - بزرگسالان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات آزاد کشوری ( ساباکی ) سبک های آزاد

رده سنی:
جوانان - بزرگسالان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان بانوان

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
بانوان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
لیگ کاراته وان سبکهای آزاد

رده سنی:
بزرگسالان

جنسیت:
بانوان و آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
لیگ کاراته وان زیر 23 سال

رده سنی:
زیر 23 سال

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
قهرمانی کشور انتخابی ورودی تیم ملی بانوان سبک های آزاد

رده سنی:
نوجوانان - جوانان - امید - بزرگسالان

جنسیت:
بانوان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله چهارم لیگ کاراته وان

رده سنی:
نوجوانان - جوانان

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور ورودی به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا

رده سنی:
نوجوانان - جوانان - امید

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله سوم لیگ کاراته وان

رده سنی:
نوجوانان - جوانان

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور انتخابی ورودی تیم ملی سبک های آزاد رده سنی بزرگسالان - آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی نوجوانان - دختر
شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی نوجوانان - پسر
شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )

شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی جوانان - دختر
شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی جوانان - پسر
شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی نوجوانان - دختر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی نوجوانان - پسر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی جوانان - دختر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی ، کاتا تیمی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
در کاتا تیمی گروه سنی نوجوانان و جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 - 15 - 16 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی جوانان - پسر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی ، کاتا تیمی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
در کاتا تیمی گروه سنی نوجوانان و جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 - 15 - 16 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات انتخابی یازدهمین دوره مسابقات جهانی کاراته دانشجویان دختران
شرايط عمومي:
1- برابر قوانين و مقررات (FISU) متولدين 11/10/1371 به بعد حق شركت در مسابقات را دارند.
2- داشتن معرفي‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه
3- ارائه كارت دانشجويي معتبر
4- ارائه بیمه ورزشی سال جاری (تاریخ صدور بیمه حداقل 72 ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)

شرایط حضور در مسابقه:
الف) هر بخش مجاز است در هر يك از اوزان پنجگانه نسبت به معرفی حداکثر 2 نفر در دو بخش دختران و پسران که در یکی از رویدادهای زیر در سال های 95 و 96 مقام کسب کرده اند اقدام نمایند. (نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی یا المپیاد دانشگاه ها یا مسابقات قهرمانی کاراته کشوری که در سال های 95 يا 96 مقام کسب کرده اند)
ب) همراه داشتن حکم قهرمانی برابر مفاد اعلام شده در بند الف
ج) حضور دانشجویان دعوت شده به اردوی تیم ملی که در مسابقات انتخابی 20 و 21 فروردین ماه سال جاري توسط فدراسیون کاراته برگزار گردید نیز الزامی می باشد.
د) همراه داشتن البسه براي انجام مسابقه
ه) مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

پایان ثبت نام
مسابقات انتخابی یازدهمین دوره مسابقات جهانی کاراته دانشجویان پسران
شرايط عمومي:
1- برابر قوانين و مقررات (FISU) متولدين 11/10/1371 به بعد حق شركت در مسابقات را دارند.
2- داشتن معرفي‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه
3- ارائه كارت دانشجويي معتبر
4- ارائه بیمه ورزشی سال جاری (تاریخ صدور بیمه حداقل 72 ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)

شرایط حضور در مسابقه:
الف) هر بخش مجاز است در هر يك از اوزان پنجگانه نسبت به معرفی حداکثر 2 نفر در دو بخش دختران و پسران که در یکی از رویدادهای زیر در سال های 95 و 96 مقام کسب کرده اند اقدام نمایند. (نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی یا المپیاد دانشگاه ها یا مسابقات قهرمانی کاراته کشوری که در سال های 95 يا 96 مقام کسب کرده اند)
ب) همراه داشتن حکم قهرمانی برابر مفاد اعلام شده در بند الف
ج) حضور دانشجویان دعوت شده به اردوی تیم ملی که در مسابقات انتخابی 20 و 21 فروردین ماه سال جاري توسط فدراسیون کاراته برگزار گردید نیز الزامی می باشد.
د) همراه داشتن البسه براي انجام مسابقه
ه) مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی رده سنی نونهالان پسر

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی سبک های آزاد جوانان پسر اعزامی به مسابقات قهرمانی اروپا-ارمنستان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی سبک های آزاد نوجوانان پسر اعزامی به مسابقات قهرمانی اروپا-ارمنستان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان 1396 آقایان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان 1396 بانوان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی رده جوانان 1396 پسران
جهت کسب سهمیه المپیک بوینوس آیرس
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی رده جوانان 1396 دختران
جهت کسب سهمیه المپیک بوینوس آیرس
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور ( انتخابی تیم ملی ) سبک های آزاد جوانان آقایان
ثبت نام تنها از طریق پنل هیات استانها صورت می گیرد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی امید بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: جمعه 06 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: جمعه 29 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی جوانان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: پنجشنبه 05 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: پنجشنبه 28 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: چهارشنبه 04 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: چهارشنبه 27 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور تیم ملی سبک های آزاد رده سنی بزرگسالان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: شنبه 21 مرداد 1396
مکان برگزاری: سالن مرکز آموزش فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان

تاریخ برگزاری آقایان:جمعه 27 مرداد 1396
مکان برگزاری: سالن شهید افراسیابی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده امید (زیر 21 سال) دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: دوشنبه 02 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:جمعه 06 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده جوانان دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: یکشنبه 01 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:پنجشنبه 05 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده نوجوانان دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: شنبه 31 تیر 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:چهارشنبه 4 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور
کاتا و کومیته انفرادی رده سنی نونهالان ( پسر )
12 - 13 و 14 سال

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.