ثبت نام مسابقات
آغاز ثبت نام
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان گرامیداشت روز معلم

رده سنی:
بزرگسالان

جنسیت:
بانوان و آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان آقایان سبکهای آزاد

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات آزاد کشوری ( ساباکی ) سبک های آزاد

رده سنی:
جوانان - بزرگسالان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
مسابقات آزاد کشوری ( ساباکی ) سبک های آزاد

رده سنی:
جوانان - بزرگسالان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان بانوان

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
بانوان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
لیگ کاراته وان سبکهای آزاد

رده سنی:
بزرگسالان

جنسیت:
بانوان و آقایان


شرايط عمومي:

آغاز ثبت نام
لیگ کاراته وان زیر 23 سال

رده سنی:
زیر 23 سال

جنسیت:
دختران و پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
قهرمانی کشور انتخابی ورودی تیم ملی بانوان سبک های آزاد

رده سنی:
نوجوانان - جوانان - امید - بزرگسالان

جنسیت:
بانوان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان

رده سنی:
پیشکسوتان

جنسیت:
آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله چهارم لیگ کاراته وان

رده سنی:
نوجوانان - جوانان

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور ورودی به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا

رده سنی:
نوجوانان - جوانان - امید

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله سوم لیگ کاراته وان

رده سنی:
نوجوانان - جوانان

جنسیت:
دختران - پسران


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور انتخابی ورودی تیم ملی سبک های آزاد رده سنی بزرگسالان - آقایان


شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی نوجوانان - دختر
شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی نوجوانان - پسر
شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )

شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی جوانان - دختر
شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله دوم لیگ کاراته وان رده سنی جوانان - پسر
شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
شرايط عمومي:

پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی نوجوانان - دختر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی نوجوانان - پسر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی نوجوانان: متولدین 1382-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی جوانان - دختر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی ، کاتا تیمی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
در کاتا تیمی گروه سنی نوجوانان و جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 - 15 - 16 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات مرحله اول لیگ کاراته وان (آینده سازان) رده سنی جوانان - پسر
شرايط عمومي:
فدراسیون کاراته به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات آتی آسیایی و جهانی اقدام به برگزاری پنج مرحله لیگ کاراته آینده سازان تحت عنوان لیگ کاراته وان می کند
نفرات اول تا چهارم رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت می گردند

شرایط فنی:
مسابقات این رده سنی در بخش کاتا انفرادی ، کاتا تیمی و کومیته برگزار می گردد

شرایط سنی:
گروه سنی جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1382-08-15 ( 15 - 16 سال )
در کاتا تیمی گروه سنی نوجوانان و جوانان: متولدین 1380-08-16 لغایت 1384-08-15 ( 13 - 14 - 15 - 16 سال )


پایان ثبت نام
مسابقات انتخابی یازدهمین دوره مسابقات جهانی کاراته دانشجویان دختران
شرايط عمومي:
1- برابر قوانين و مقررات (FISU) متولدين 11/10/1371 به بعد حق شركت در مسابقات را دارند.
2- داشتن معرفي‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه
3- ارائه كارت دانشجويي معتبر
4- ارائه بیمه ورزشی سال جاری (تاریخ صدور بیمه حداقل 72 ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)

شرایط حضور در مسابقه:
الف) هر بخش مجاز است در هر يك از اوزان پنجگانه نسبت به معرفی حداکثر 2 نفر در دو بخش دختران و پسران که در یکی از رویدادهای زیر در سال های 95 و 96 مقام کسب کرده اند اقدام نمایند. (نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی یا المپیاد دانشگاه ها یا مسابقات قهرمانی کاراته کشوری که در سال های 95 يا 96 مقام کسب کرده اند)
ب) همراه داشتن حکم قهرمانی برابر مفاد اعلام شده در بند الف
ج) حضور دانشجویان دعوت شده به اردوی تیم ملی که در مسابقات انتخابی 20 و 21 فروردین ماه سال جاري توسط فدراسیون کاراته برگزار گردید نیز الزامی می باشد.
د) همراه داشتن البسه براي انجام مسابقه
ه) مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

پایان ثبت نام
مسابقات انتخابی یازدهمین دوره مسابقات جهانی کاراته دانشجویان پسران
شرايط عمومي:
1- برابر قوانين و مقررات (FISU) متولدين 11/10/1371 به بعد حق شركت در مسابقات را دارند.
2- داشتن معرفي‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه
3- ارائه كارت دانشجويي معتبر
4- ارائه بیمه ورزشی سال جاری (تاریخ صدور بیمه حداقل 72 ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)

شرایط حضور در مسابقه:
الف) هر بخش مجاز است در هر يك از اوزان پنجگانه نسبت به معرفی حداکثر 2 نفر در دو بخش دختران و پسران که در یکی از رویدادهای زیر در سال های 95 و 96 مقام کسب کرده اند اقدام نمایند. (نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی یا المپیاد دانشگاه ها یا مسابقات قهرمانی کاراته کشوری که در سال های 95 يا 96 مقام کسب کرده اند)
ب) همراه داشتن حکم قهرمانی برابر مفاد اعلام شده در بند الف
ج) حضور دانشجویان دعوت شده به اردوی تیم ملی که در مسابقات انتخابی 20 و 21 فروردین ماه سال جاري توسط فدراسیون کاراته برگزار گردید نیز الزامی می باشد.
د) همراه داشتن البسه براي انجام مسابقه
ه) مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی رده سنی نونهالان پسر

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی سبک های آزاد جوانان پسر اعزامی به مسابقات قهرمانی اروپا-ارمنستان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی سبک های آزاد نوجوانان پسر اعزامی به مسابقات قهرمانی اروپا-ارمنستان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان 1396 آقایان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور
ورودی به اردوی تیم ملی بزرگسالان 1396 بانوان
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی رده جوانان 1396 پسران
جهت کسب سهمیه المپیک بوینوس آیرس
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی رده جوانان 1396 دختران
جهت کسب سهمیه المپیک بوینوس آیرس
رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی می باشد

پایان ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور ( انتخابی تیم ملی ) سبک های آزاد جوانان آقایان
ثبت نام تنها از طریق پنل هیات استانها صورت می گیرد

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی امید بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: جمعه 06 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: جمعه 29 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی جوانان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: پنجشنبه 05 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: پنجشنبه 28 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: چهارشنبه 04 بهمن 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

تاریخ برگزاری آقایان: چهارشنبه 27 دی 1396
مکان برگزاری: شهر اصفهان

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور تیم ملی سبک های آزاد رده سنی بزرگسالان بانوان و آقایان

رده کمربند قهوه ای به بالا بانوان و آقایان

تاریخ برگزاری بانوان: شنبه 21 مرداد 1396
مکان برگزاری: سالن مرکز آموزش فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان

تاریخ برگزاری آقایان:جمعه 27 مرداد 1396
مکان برگزاری: سالن شهید افراسیابی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده امید (زیر 21 سال) دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: دوشنبه 02 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:جمعه 06 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده جوانان دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: یکشنبه 01 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:پنجشنبه 05 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات ورودی به اردوی تیم ملی رده نوجوانان دختر و پسر

تاریخ برگزاری دختران: شنبه 31 تیر 1396
مکان برگزاری: شهر سمنان به میزبانی هیات کاراته استان سمنان

تاریخ برگزاری پسران:چهارشنبه 4 مرداد 1396
مکان برگزاری: شهر نجف آباد به میزبانی سبک ISKF با همکاری هیات های کاراته استان اصفهان و شهرنجف آباد

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور
کاتا و کومیته انفرادی رده سنی نونهالان ( پسر )
12 - 13 و 14 سال

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.