ثبت نام مسابقات
آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور شمال غرب سبک کیوکوشین ماتسویی رده سنی نونهالان - دختر
توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 600000 ریال در یک بخش و مبلغ 800000 ریال در دو بخش را به شماره کارت 6037997460038293 بنام سهیلا خضری واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سهیلا خضری را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور شمال غرب سبک کیوکوشین ماتسویی رده سنی خردسالان - دختر
توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 600000 ریال در یک بخش و مبلغ 800000 ریال در دو بخش را به شماره کارت 6037997460038293 بنام سهیلا خضری واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سهیلا خضری را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور شمال غرب سبک کیوکوشین ماتسویی رده سنی نوجوانان - دختر
توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 600000 ریال در یک بخش و مبلغ 800000 ریال در دو بخش را به شماره کارت 6037997460038293 بنام سهیلا خضری واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سهیلا خضری را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور شمال غرب سبک کیوکوشین ماتسویی رده سنی جوانان - دختر
توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 600000 ریال در یک بخش و مبلغ 800000 ریال در دو بخش را به شماره کارت 6037997460038293 بنام سهیلا خضری واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سهیلا خضری را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

آغاز ثبت نام
قهرمانی کشور شمال غرب سبک کیوکوشین ماتسویی رده سنی بزرگسالان - دختر
توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 600000 ریال در یک بخش و مبلغ 800000 ریال در دو بخش را به شماره کارت 6037997460038293 بنام سهیلا خضری واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب سهیلا خضری را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.