ثبت نام مسابقات

آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور سبک شورین کمپو کای کان رده سنی بزرگسالان - آقایان
شرایط سنی:
متولدین1375-05-03 لغایت 1300-05-03

شماره تماس مسئول برگزاری:
آقای سید جلال صالحی 09123074287 جهت کسب اطلاعات بیشتر


توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 5859831088777163 بانک تجارت بنام سید محمد صالحی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای سید محمد صالحی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد

آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور سبک شورین کمپو کای کان رده سنی بزرگسالان - بانوان
شرایط سنی:
متولدین1375-05-03 لغایت 1300-05-03

شماره تماس مسئول برگزاری:
خانم عباسی 09197331912 جهت کسب اطلاعات بیشتر


توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 5859831088777163 بانک تجارت بنام سید محمد صالحی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای سید محمد صالحی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد

آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور سبک شورین کمپو کای کان رده سنی جوانان - بانوان
شرایط سنی:
متولدین1382-05-03 لغایت 1380-05-03

شماره تماس مسئول برگزاری:
خانم عباسی 09197331912 جهت کسب اطلاعات بیشتر


توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 5859831088777163 بانک تجارت بنام سید محمد صالحی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای سید محمد صالحی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد

آغاز ثبت نام
مسابقات قهرمانی کشور سبک شورین کمپو کای کان رده سنی نوجوانان - بانوان
شرایط سنی:
متولدین1385-05-03 لغایت 1383-05-03

شماره تماس مسئول برگزاری:
خانم عباسی 09197331912 جهت کسب اطلاعات بیشتر


توجه مهم:
ورزشکاران محترم ، پس از ثبت نام مسابقه در سامانه ملی کاراته می بایست مبلغ 750000 ریال را به شماره کارت 5859831088777163 بانک تجارت بنام سید محمد صالحی واریز نمایند که شامل خوابگاه و غذا نمیباشد.
پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه و فیش بانکی واریزی به حساب آقای سید محمد صالحی را در محل برگزاری مسابقات به همراه داشته باشید.

در صورت ثبت نام اشتباه امکان جابجایی وزن و بازگشت مبلغ پرداختی وجود ندارد

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.